Om oss

Om Genus i museer

Genus i museer är en förening öppen för alla med intresse för genusfrågor i museers verksamheter.

Vi engagerar museer och museimedarbetare över hela landet. Föreningens huvudsyfte är att stötta, inspirera och erbjuda samarbete och kompetensutveckling kring genusfrågor.

Vi vill skapa tillfällen för möten och diskussioner museimedarbetare emellan.

Vi omvärldsbevakar aktiviteter med genusfokus och tipsar våra medlemmar via e-post och Facebook.

Vi ordnar kostnadsfria medlemsträffar några gånger per år i olika delar av landet, erbjuder medlemsresor samt bevakar och deltar i stora konferenser och möten, exempelvis Riksförbundet Sveriges museers vårmöte.

Kontakta oss

Du kan maila oss på info@genusimuseer.se