Vi måste prata om elefanten i rummet 

Vi måste prata om elefanten i rummet 

 – det koloniala arvet i naturhistoriska samlingar och utställningar  Naturhistoriska museer är platser som kan fånga fantasin och skapa förundran. De visar naturens underverk och myllrande mångfald. Museerna bedriver och skapar förutsättningar för forskning. Men, skriver författaren och biologen Jack Ashby, museerna är platser skapade av människor, för människor. Därför är de inte opolitiska och...

9 oktober, 202310 oktober, 2023
Bildkonst, hav och genus i en tid av ekologisk kris

Bildkonst, hav och genus i en tid av ekologisk kris

Havet är ett ämne som använts flitigt inom konst, musik och litteratur. Det vatten som täcker 71% av jordens yta gestaltas vanligen som något avlägset, en slags kuliss med vertikal flat yta mot vilken stormar, bataljer och skeppsbrott utspelat sig. Havet, inte minst i konsthistoriska museisamlingar, har skildrats som någonting farligt, otillgängligt och vitt skilt...

23 juni, 202223 juni, 2022
Subtila genuskoder på rysk biennal

Subtila genuskoder på rysk biennal

Hur skulle världen se ut om den styrdes av kvinnor, säger guiden? En retorisk fråga som stimulerat till många intressanta skolklassdiskussioner. Vår grupp som består av svenska och ryska curatorer hugger inte på frågan, utan antyder vänligt att det skulle ta för lång tid att besvara den och att vi gärna vill vidare och se...

11 februari, 202211 februari, 2022
Vad vet du egentligen om museer?

Vad vet du egentligen om museer?

För ett antal år sedan var jag del av ett EU-finansierat historieprojekt som skulle genomföras i samarbete med museer i tre olika länder. I samband med projektstarten blev vi inbjudna till en träff med tidigare projektledare som skulle delge oss sina erfarenheter av bland annat samverkan mellan universitet och museer. En sak har fastnat i...

15 februari, 20203 juli, 2021

Making gender visible in museums: a new approach

It’s June, and corporations are falling over themselves to make their queer allyship visible. Social media and city centres are a riot of rainbows. While the visible centring of queer culture for a month of every year can feel genuinely heartening – even if some institutions’ gestures of inclusivity have turned out to be distinctly...

12 juni, 20193 juli, 2021

Transformativa möten

Nationalmuseum har haft stort inflytande på kulturlivet sedan 1860-talet och våra samlingar visar att varje tid skapar sina former för kulturens nationalisering. Som institution måste man vara självkritisk och se att man har ett ansvar i dessa processer och att i vårt uppdrag ingår att erbjuda samtida perspektiv på konsten. Den populistiska och av nationalismen...

6 mars, 20193 juli, 2021

Unruly Images

I am interested in the images that we live with. The everyday images that sit in our kitchen cabinets. Images that decorate our experience of home, city, or nation. Images flickering on our television screens and mobile phones. Images we have inherited and which can be recalled from memory. Images that produce a symbolic landscape...

4 december, 20183 juli, 2021

Queert kulturarv bland neuroser och nazister

Det är den tionde maj i Berlin. Förväntansfulla studenter samlas vid operan, efter att ha lyssnat på den nya pedagogikprofessorns tal i universitetsbyggnaden invid. Dagen har varit småkall, så brasan kommer att värma gott. Skärmmössorna vänds mot bålet mitt på torget. Kanske funderar någon på professorns ord: “Det vi idag avvisar är det gift som...

10 maj, 20183 juli, 2021

Fyrtio år med kvinnohistoria/genusforskning och museer

Det är alltid lättast att skriva om utställningar. Det är svårare med allt annat som vi gör på museerna. Men jag arbetar på en samlingsenhet och har alltid försökt att ha genus i åtanke vad gäller samlingarna, som när en arbetar med ny insamling och med samtidsdokumentation. Det är också viktigt att utvinna andra berättelser...

19 mars, 20183 juli, 2021
  • 1
  • 2