Om Queering Sápmis betydelse

Jag har precis sett klart första avsnittet på URs nya serie ”Samernas tid”. De senaste fem åren i mitt liv har jag ägnat mycket åt att fördjupa mina kunskaper i samisk historia ändå visste jag nästan ingenting av det som berättades i avsnittet. Tänk att vara så otroligt osynlig i ett lands historia. Mer än...

5 februari, 20183 juli, 2021

Lösningen som saknar problem/Problemet utan lösning

Europeiska unionen har utlyst 2018 till ett kulturarvsår: European Year of Cultural Heritage (https://europa.eu/cultural-heritage/about) Och tidigare i år öppnade slutligen Europaparlamentets storstilade projekt, ett museum för europeisk historia, eller som man själv kallar det: Den europeiska historiens hus, i Bryssel (http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/brussels/house-of-european-history ).   Samtidigt som den nyss kraftigt expanderade unionen är skakad och för första...

22 december, 20173 juli, 2021

Fyra reflektioner på HBTQI och kulturarv utifrån The Unstraight Museums arbete

The Unstraight Museum är en ideell förening som initierat och genomfört en mängd projekt för att synliggöra HBTQI individer och våra berättelser. Vi har producerat utställningar, samtal, workshops och samarbetat med museer, aktivister, forskare, konstnärer och föreningar nationellt såväl som internationellt. I olika sammanhang råder givetvis olika förutsättningar och det gäller alltid att vara kontextkänslig,...

31 juli, 20173 juli, 2021

Konstens roll när historia skapas och används

Med utgångspunkt från ett fotografi ur ett gammalt släktalbum, har koreografen Malin Hellkvist Sellén iscensatt lesbiska livsberättelser i en blandning av fakta och fantasi. Berättarföreställningen Missionären som spelades på Historiska museet i mars 2017 handlar om lesbiska kristna missionärer i Västerbotten under 1900-talets första hälft. Föreställningen pekar på kvinnors sexualitet som aktivts suddats från vår gemensamma historieskrivning, men kan också kopplas till ett generellt osynliggörande av kvinnors erfarenheter.

24 mars, 20173 juli, 2021
  • 1
  • 2