En liten lathund för Google Arts & Culture utställningar

Fler och fler kulturinstitutioner har de senaste åren anslutit sig till Google Arts & Culture för att tillgängliggöra sina digitala samlingar internationellt och skapa digitala utställningar med hjälp av Googles utställningsverktyg. Även ideellt drivna organisationer kan använda detta utställningsverktyg såvida de blir godkända av Google. Då Google enbart tillåter större etablerade kulturinstitutioner att ha ett...

19 december, 20193 juli, 2021

Open Up – Museums for everyone: Checklist

Open up museums är ett projekt där museer i Storbritannien gått ihop och jobbat för att nå fler. Genom att arbeta aktivt på att öppna upp museerna till en mångfald av besökare. Checklistan kan användas som en startpunkt för museer och utförda projekt med handledningar kan hittas på hemsidan för få konkreta exempel på hur...

9 augusti, 20193 juli, 2021

Rainbow Plaques: Mapping York’s LGBT History

Här kan du ta del av erfarenheterna från Kit Heymans projekt med crowdsourcing av queera berättelser till minnesskyltar runt om i York. Artikel publicerades 2015 av Notches, en internationell peer-reviewed blog om sexualitetens historia. Missa inte att läsa Kits gästkrönika på vår hemsida också: Making gender visible in museums: a new approach Kit Heyam There...

30 juni, 20193 juli, 2021

Rapport om arkivens roll i bevarandet av det queera kulturarvet

Vilken roll har sexuella och könsminoriteter spelat i Finlands 100-åriga historia och vilka spår har de lämnat i arkiven? Vilka platser, rum och ögonblick har varit betydelsefulla ur ett HBTIQ-perspektiv, och hur kan och bör denna historia dokumenteras och arkiveras för kommande generationer?   I rapporten Minns du? Vårt queera kulturarv diskuteras arkivens roll i...

5 september, 20183 juli, 2021

Stadskartan Upsala, Darling

Ladda ner och följ stadskartan för att skapa din egna stadsvandring i Uppsala! Här: upsala, darling stadskarta   “Upsala, Darling – Om queera minnen och glömda rum” är ett projekt som pågår under 2017 som fokuserar på normbrytande Uppsalabaserade berättelser och minnen kring kön, sexualitet, kärlek, familjebildning och kropp.   Upsala, Darling har etnologisk och...

25 juli, 20183 juli, 2021

HBTQ, NORMER & MAKT – Lärarhandledning

Forum för levande historia har skapat en plattform för lärare att arbeta med frågor kring rättigheter, normer och makt:   “Det här materialet handlar om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara. Historien är fylld av människor som stått upp mot normer och lagar som begränsat. Här möter du...

21 juni, 20183 juli, 2021

Workshop: ”Ni är här för att de var där” på Etnografiska museet

Hösten 2015 deltog jag vid 2 tillfällen på en workshop anordnad av Jacqueline Hoàng Nguyễn, i samband med hennes Artist in Residence på Etnografiska museet genom EU- projektet SWICH.  Dess mål var ”att skapa dialog om medborgarskap och tillhörighet i samtida Europa” genom att konstnärer fick ta del av och reflektera över etnografiska museer och...

24 april, 20173 juli, 2021

Dialogvisning och akvariesamtal: History Unfolds

Hösten 2015 utvecklade Historiska museet ett nytt programformat för inhämtning av kunskap och idéer utifrån. Inbjudna gäster leder visningar i någon del av museet utifrån vad som skaver. Visningarna följs av ”akvariesamtal” på aktuella teman. Syftet med att utveckla programverksamhet kring History Unfolds redan under produktionstiden var att skapa ett publikt gränssnitt för att inhämta...

20 april, 20173 juli, 2021