Institutionella medlemmar

Arbetets museum
Bohusläns museum
Eskilstuna konstmuseum
Göteborgs konstmuseum
Göteborgs stadsmuseum
Hallands konstmuseum
Härjedalens Fjällmuseum
Historiska museet
Jönköpings länsmuseum

Kulturparken Småland
Länsmuseet Gävleborg
Livrustkammaren
Mjellby konstmuseum
Nationalmuseum
Nobelmuseet
Nobelmuseet i Karlskoga
Norrköpings Stadsmuseum
Norrtälje museum

Prins Eugens Waldemarsudde
Postmuseum
Rydals museum
Röhsska museet
Scenkonstmuseet
Sjöfartsmuseet Akvariet
Skellefteå museum
Skövde Kulturhus
Stadsmuseet Stockholm

Statens Maritima museer
Stiftelsen Skansen
Sundsvalls museum
Svenska skoindustrimuseet
Tekniska museet
Thielska galleriet
Upplandsmuseet
Världskulturmuseet
Västerås museer