Möt styrelsen – Alexander Kateb

Möt styrelsen – Alexander Kateb

Alexander Kateb är en del av Genus i museers styrelse sedan 2020.

Han är intendent för den vuxenpedagogiska verksamheten på Nationalmuseum och har i sin tjänst ett särskilt fokus på mångfald. Detta tar sig delvis uttryck i projekt som görs tillsammans med externa organisationer, universitet och samtida konstnärer. Han har en masterexamen i estetik från Södertörns högskola och en kandidat i konstvetenskap från Stockholms universitet. Alexander har även studerat islamisk konsthistoria på Sorbonne-universitetet i Paris och arbetat som producent på Shako Mako, en Malmöbaserad plattform som visar konst och kultur från Nordafrika och Mellanöstern.

Alexander är intresserad av relationen mellan makt och estetik samt konstens förmåga att destabilisera olika system. Genusfrågor ur ett intersektionellt perspektiv är därför ständigt närvarande på ett såväl professionellt som personligt plan.