Möt styrelsen – Alexander Kateb

Möt styrelsen – Alexander Kateb

Alexander Kateb är en del av Genus i museers styrelse sedan 2020. Han är intendent för den vuxenpedagogiska verksamheten på Nationalmuseum och har i sin tjänst ett särskilt fokus på mångfald. Detta tar sig delvis uttryck i projekt som görs tillsammans med externa organisationer, universitet och samtida konstnärer. Han har en masterexamen i estetik från...

27 mars, 202427 mars, 2024
Årsmöte 22 april 2024

Årsmöte 22 april 2024

Årsmöte för Genus i museer 22 april 2024 Kallelse och dagordning till årsmöte i föreningen Genus i museer Måndag 22 april 2024 kl. 10-11 digitalt via Teams efter föranmälan. Anmälan till: info@genusimuseer.se senast 19 april.

22 mars, 202428 mars, 2024
Möt styrelsen – Caroline Owman

Möt styrelsen – Caroline Owman

Möt styrelsen – Caroline Owman Caroline Owman är del av Genus i museers styrelse sedan 2023. Hon är fil dr i museologi och arbetar just nu som gästforskare på Nordiska museet i Stockholm och undervisar i musei-, kulturarvs- och kulturvårdsämnen, bland annat på Uppsala universitet. Tidigare har hon i många år arbetet som kulturhistorisk konservator och utställningsproducent och...

2 februari, 20242 februari, 2024
Möt styrelsen – Renée Göthberg

Möt styrelsen – Renée Göthberg

Möt styrelsen – Renée Göthberg Renée Göthberg är kassör i Genus i museer sedan 2021. Hon var tidigare ledamot i ett par år. Renée är i grunden kulturvetare och vetenskapskommunikatör och arbetar sedan 2017 som program- och utställningsansvarig på Göteborgs naturhistoriska museum. Hon har alltid varit intresserad av mötet mellan humaniora och naturvetenskap, och tycker...

2 februari, 20242 februari, 2024
Möt styrelsen: Rebecka Wigh Abrahamsson

Möt styrelsen: Rebecka Wigh Abrahamsson

Rebecka Wigh Abrahamsson är ordförande i Genus i museer sedan 2019. Hon är intendent för utställningar på Uppsala konstmuseum med samtida och internationellt fokus, samt en av curatorerna bakom den årliga festivalen Revolve Performance Art Days. Rebecka har en magisterexamen i konstvetenskap från Göteborgs Universitet och har även studerat på Konstfacks CuratorLab. Rebecka är intresserad...

10 oktober, 20232 februari, 2024
Lägesrapport: Norrköping – Kulturpolitik, maktutövning och museivardag

Lägesrapport: Norrköping – Kulturpolitik, maktutövning och museivardag

Lägesrapport – röster från museisektornI den nya samtalsserien Lägesrapport, vill föreningen Genus i museer lyfta upp högaktuella ämnen från konst- och museisektorn. Syftet är att diskutera hur det kulturpolitiska landskapet just nu förändras drastiskt och vilka konsekvenser det får för enskilda institutioner och för museisverige i stort. Hur påverkas museers möjlighet att utföra sitt uppdrag,...

10 oktober, 20231 december, 2023
Vi måste prata om elefanten i rummet 

Vi måste prata om elefanten i rummet 

 – det koloniala arvet i naturhistoriska samlingar och utställningar  Naturhistoriska museer är platser som kan fånga fantasin och skapa förundran. De visar naturens underverk och myllrande mångfald. Museerna bedriver och skapar förutsättningar för forskning. Men, skriver författaren och biologen Jack Ashby, museerna är platser skapade av människor, för människor. Därför är de inte opolitiska och...

9 oktober, 202310 oktober, 2023