Möt styrelsen – Renée Göthberg

Möt styrelsen – Renée Göthberg

Möt styrelsen – Renée Göthberg

Renée Göthberg är kassör i Genus i museer sedan 2021. Hon var tidigare ledamot i ett par år.

Renée är i grunden kulturvetare och vetenskapskommunikatör och arbetar sedan 2017 som program- och utställningsansvarig på Göteborgs naturhistoriska museum. Hon har alltid varit intresserad av mötet mellan humaniora och naturvetenskap, och tycker om att arbeta med de synergieffekter som uppstår när man till exempel producerar en konstutställning på ett naturhistoriskt museum. De olika perspektiven ger ofta nya insikter och en djupare förståelse.

Renée arbetar också med genusfrågor och tillgänglighet på museet. Det ligger i museets uppdrag, men är också en personlig drivkraft, att kulturen ska vara för, av och med alla i vårt samhälle.