3870

Lägesrapport 2:
Varför diskuteras inte kulturpolitik (offentligt) i Sverige?

Dag:                   5 december 2023
Tid:                     09.00-10.00
Plats:                 Seminarium på Zoom

Kostnadsfritt!

Länk för att delta:
https://liu-se.zoom.us/w/61446665948

I andra delen av samtalsserien Lägesrapport – röster från museisektorn, fokuserar föreningen Genus i museer på attitydförändringar och förskjutningar i det kulturpolitiska landskapet som exempelvis möjliggjort de omdebatterade utspelen och besluten kring kulturen i Norrköping. Varför har den kulturpolitiska debatten en lågmäld position i Sverige? Vart befinner sig det kritiska samtalet? Kort sagt, det är väldigt tyst nu!

Forskaren Tobias Harding, ger en kort lägesrapport om svensk kulturpolitik, konsensus och polarisering men försöker också närma sig en definition av en armlängds avstånd.

Om medverkande
Tobias Harding, är professor i kulturpolitik på Universitetet i Sørøst-Norge. Han har lång erfarenhet av studier av kulturpolitik med fokus på dess organisering och på idéer om nationell identitet, kultur och folkbildning. De senaste åren har han bland annat studerat polariseringen av kulturpolitisk debatt i Sverige. 

Camilla Påhlsson, är curator, konstvetare och konstnär. Hon är verksam som intendent på Örebro konsthall med samtida och internationell inriktning. Hon har en kandidat i konstvetenskap och en magister i Fri konst samt studerat genusvetenskap med ett särskilt intresse för konstpolitik, makt och representation samt historieskrivning. Styrelsemedlem i föreningen Genus i museer och moderator för samtalet.

Om Lägesrapport – röster från museisektorn
I den nya samtalsserien Lägesrapport – röster från museisektorn, vill föreningen Genus i museer lyfta fram högaktuella ämnen från konst- och museisektorn. Syftet är att diskutera det kulturpolitiska landskapet och vilka konsekvenser det får för enskilda institutioner och för museisverige i stort.

Arrangör
Föreningen Genus i Museer.