Möt styrelsen: Rebecka Wigh Abrahamsson

Möt styrelsen: Rebecka Wigh Abrahamsson

Möt styrelsen: Rebecka Wigh Abrahamsson

Rebecka Wigh Abrahamsson är ordförande i Genus i museer sedan 2019.

Hon är intendent för utställningar på Uppsala konstmuseum med samtida och internationellt fokus, samt en av curatorerna bakom den årliga festivalen Revolve Performance Art Days. Rebecka har en magisterexamen i konstvetenskap från Göteborgs Universitet och har även studerat på Konstfacks CuratorLab.

Rebecka är intresserad av konstens estetiska förmåga att skapa intellektuella och emotionella rum och diskutera olika samhällsfrågor. Hon ser genusfrågorna ur ett intersektionellt perspektiv. Det kan både handla om dekolonialiseringsprocesser eller att ge plats för det mer-än-mänskliga.