Lägesrapport: Norrköping – Kulturpolitik, maktutövning och museivardag

Lägesrapport: Norrköping – Kulturpolitik, maktutövning och museivardag

Lägesrapport – röster från museisektorn
I den nya samtalsserien Lägesrapport, vill föreningen Genus i museer lyfta upp högaktuella ämnen från konst- och museisektorn. Syftet är att diskutera hur det kulturpolitiska landskapet just nu förändras drastiskt och vilka konsekvenser det får för enskilda institutioner och för museisverige i stort.

Hur påverkas museers möjlighet att utföra sitt uppdrag, enligt museilagen? Hur kan vi som tjänstepersoner arbeta proaktivt och bidra till ett stödjande och praktiskt samtal om armlängds avstånd och konstnärlig frihet? Hur kan vi skapa ett tryggt rum för samtalet? 


Norrköping – Kulturpolitik, maktutövning och museivardag
Medverkande:
Helena Persson, chef Norrköpings Konstmuseum
Maria Jönsson, chef Norrköpings stadsmuseum
Stefan Jonsson, professor kritisk kulturteori Linköpings universitet, författare och kritiker
Gunnar Ardelius, Generalsekreterare Sveriges museer
Moderator: Olga Zabalueva, Forskningsassistent, Linköpings universitet

Datum: 7 november
Tid: 9.00-10.00
Plats: Hybridseminarium på Zoom
Anmälan via länk: https://tinyurl.com/gimlagesrapport
Campus Norrköping, Kopparhammaren 7

23 augusti varnade Stefan Jonsson i en debattartikel i DN för den förestående ”Kulturslakt” som den det borgliga styret i Norrköping med stöd av SD beslutat att genomdriva vid årsskiftet. Den nya modellen avskaffar Kultur- och fritidsförvaltningen och säger upp stadens kulturchef för att i stället utse en funktionschef för kultur. Kulturverksamheterna inordnas i ett nytt Tillväxtkontor, där Konstmuseet och Stadsmuseet hamnar på underkontoret Attraktionskraft tillsammans med näringslivsutveckling, kommunikation och idrott.

Samtidigt kämpar många museer med brist på resurser, direkt påverkan av den lokala ekonomiska situationen och generell otrygghet som skapas av höga sociopolitiska krav på museer som offentliga institutioner.

Under samtalet diskuterar vi svårigheter och verkligheter av kommunala museer, särskilt om de hamnar i de heta offentliga debatter, samt hur museer i principen kan hantera och lyfta politiskt känsliga frågor. Vilket stöd finns i museilagen och hur hävdar vi kulturens plats i tider av lågkonjunktur? Vilken effekt kommer dessa strukturella förändringar få på den konst och kultur som produceras och erbjuds i Norrköping?

Arrangörer: Föreningen Genus i Museer samt Avdelningen för kultur, samhälle, form och medier (KSFM), Linköpings universitet.