Möt styrelsen – Caroline Owman

Möt styrelsen – Caroline Owman

Möt styrelsen – Caroline Owman

Caroline Owman är del av Genus i museers styrelse sedan 2023.

Hon är fil dr i museologi och arbetar just nu som gästforskare på Nordiska museet i Stockholm och undervisar i musei-, kulturarvs- och kulturvårdsämnen, bland annat på Uppsala universitet. Tidigare har hon i många år arbetet som kulturhistorisk konservator och utställningsproducent och frilansat som kulturskribent med fokus på nutida dans. Carolines forskning utgår ifrån mer än mänskliga och relationella perspektiv oftast med museet och kulturarven som utgångspunkt. Det kan handla om hur vi formar och formas med får och ull, om försöksdjurens vara och icke vara i medicinhistoria eller om hur
narrativen kring silverfiskens och andra såkallade skadedjurs liv skrivs fram.

Genusperspektivet ger för henne insikter i hur och av eller för vem eller vilka makt kontinuerligt om/förhandlas.