Lägesrapport: (O)synligt kulturarv, museer, och kulturpolitik i Sápmi

Lägesrapport: (O)synligt kulturarv, museer, och kulturpolitik i Sápmi

Lägesrapport: (O)synligt kulturarv, museer, och kulturpolitik i Sápmi
Tisdag 6 februari kl. 09.00-10.00
Seminarium på Zoom
Länk för att delta: Skickas ut i nyhetsbrevet för medlemmar.

På det samiska folkets nationaldag fortsätter föreningen Genus i museer med samtalsserien Lägesrapport – röster från museisektorn och vill uppmärksamma utmaningar och möjligheter kring konst och kulturella institutioner i Sápmi. Hur hanterar museer det samiska kulturarvet? Hur kan vi lära oss om samiska kultur- och rättighetsfrågor utan att osynliggöra strukturella problem? Finns det utrymme för dialog och diskussion kring dessa frågor?

Medverkande
Malin Brännström, museichef och forskare vid Silvermuseet/INSARC i Arjeplog. Hon är jurist med särskild inriktning mot markanvändningsfrågor, urfolksrätt, samerätt och kulturarv.
Olga Zabalueva, forskare och museolog verksam vid Linköpings och Umeå universitet.

Om Lägesrapport – röster från museisektorn
I den nya samtalsserien Lägesrapport – röster från museisektorn, vill föreningen Genus i museer lyfta fram högaktuella ämnen från konst- och museisektorn. Syftet är att diskutera det kulturpolitiska landskapet och vilka konsekvenser det får för enskilda institutioner och för museisverige i stort.

Arrangör: Föreningen Genus i Museer.