Lägesrapport 9 april: Om konstens värde

Lägesrapport 9 april: Om konstens värde

Om konstens värde

Tisdag 9 april kl. 09.00-10.00
Seminarium på Teams
Länk för att delta: Klicka här för att ansluta till mötet

Hur kan konstmuseer argumentera för konstens värde i tider av nedskärningar?
Organisationen Bildkonst Sverige har nyligen släppt rapporten Kulturpolitiken 50 år.

Här lyfts frågan om  hur vi kan vända på begreppen och se konsten och kulturen som ett mål snarare än medel.
Emmeli Person, verksamhetssamordnare på Bildkonst Sverige medverkar. Välkommen att delta och utbyta erfarenheter och tankar!
Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent Uppsala konstmuseum modererar.

Läs rapporten, med analys av Nationalekonom Laura Hartman, Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan, samt Robert Stasinski, redaktör tidningen Konstnären: 1706773642-ekonomi-och-varde.pdf (datocms-assets.com)

Om Lägesrapport – röster från museisektorn
I den nya samtalsserien Lägesrapport – röster från museisektorn, vill föreningen Genus i museer lyfta fram högaktuella ämnen från konst- och museisektorn. Syftet är att diskutera det kulturpolitiska landskapet och vilka konsekvenser det får för enskilda institutioner och för museisverige i stort.

Arrangör: Föreningen Genus i Museer.