Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/f/4/0/genusimuseer.se/httpd.www/wp-content/themes/galleria-metropolia/theme-framework/theme-style/function/template-functions.php on line 608
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/f/4/0/genusimuseer.se/httpd.www/wp-content/themes/galleria-metropolia/theme-framework/theme-style/function/template-functions.php on line 707

Dialogvisning och akvariesamtal: History Unfolds

Hösten 2015 utvecklade Historiska museet ett nytt programformat för inhämtning av kunskap och idéer utifrån. Inbjudna gäster leder visningar i någon del av museet utifrån vad som skaver. Visningarna följs av ”akvariesamtal” på aktuella teman.

Syftet med att utveckla programverksamhet kring History Unfolds redan under produktionstiden var att skapa ett publikt gränssnitt för att inhämta idéer och inspiration både till utställningsproduktionen, och till vidareutveckling av museet i allmänhet i utställningar och framtida program. Ambitionen med History Unfolds programverksamhet är att skapa engagemang i det som finns på museet och ökad dialog kring våra verksamheter.

Till programserien för History Unfolds bjuder vi in gäster att dels vara kritiska vänner som granskar och synliggör sådant i museet som vi som är en del av verksamheten själva inte kan se; gömda och glömda perspektiv. Gäster bjuds även in till samtal kring olika teman som vi uppfattar som särskilt viktiga och angelägna för museer idag. Programverksamheten har formen av en serie av samtalskvällar där varje kväll består av två delar: dialogvisning och akvariesamtal.

 

Dialogvisningen bygger på att inbjudna gäster i dialog med en pedagog på museet visar exempel och samtalar i museets utställningar. Utifrån det givna temat för kvällen väljer gästerna exempel i utställningarna som vi ska samtala kring. Exemplen kan vara historiska föremål som visas, utställningsmiljöer eller museibyggnadens arkitektur. Under visningen får gästerna utifrån dessa exempel reflektera över vilken historia som berättas/inte berättas, eller varför miljön ser ut som den gör.

 

Akvariesamtalet är ett fritt lärande samtal inför åhörare.

I det här fallet innebär det att samtalsledaren inte är moderator, utan en värd som enbart hälsar välkomna och presenterat samtalet och deltagarna, fyller på med frågor från publiken skrivna på postitlappar som tillförs samtalsgruppen när det behövs ny energi till samtalet. Samtalsledaren är också den som avslutar akvariesamtalet. Meningen är att gästerna själva ska få styra innehållet i samtalen och tala utifrån egna erfarenheter och intressen.

Som förberedelser inför samtalet ber vi samtalsgästerna att formulera en fråga eller en reflektion som de skulle vilja lyfta in i samtalet.

Vi gör ljudinspelningar av samtliga akvariesamtal och gör dem tillgängliga på Historiskas webbplats.

 

Susanna Zidén
programansvarig för History Unfolds på Historiska museet