Dialogvisning och akvariesamtal: History Unfolds

Hösten 2015 utvecklade Historiska museet ett nytt programformat för inhämtning av kunskap och idéer utifrån. Inbjudna gäster leder visningar i någon del av museet utifrån vad som skaver. Visningarna följs av ”akvariesamtal” på aktuella teman. Syftet med att utveckla programverksamhet kring History Unfolds redan under produktionstiden var att skapa ett publikt gränssnitt för att inhämta...

20 april, 20173 juli, 2021