Vad vet du egentligen om museer?

Vad vet du egentligen om museer?

För ett antal år sedan var jag del av ett EU-finansierat historieprojekt som skulle genomföras i samarbete med museer i tre olika länder. I samband med projektstarten blev vi inbjudna till en träff med tidigare projektledare som skulle delge oss sina erfarenheter av bland annat samverkan mellan universitet och museer. En sak har fastnat i...

15 februari, 20203 juli, 2021

Making gender visible in museums: a new approach

It’s June, and corporations are falling over themselves to make their queer allyship visible. Social media and city centres are a riot of rainbows. While the visible centring of queer culture for a month of every year can feel genuinely heartening – even if some institutions’ gestures of inclusivity have turned out to be distinctly...

12 juni, 20193 juli, 2021

Transformativa möten

Nationalmuseum har haft stort inflytande på kulturlivet sedan 1860-talet och våra samlingar visar att varje tid skapar sina former för kulturens nationalisering. Som institution måste man vara självkritisk och se att man har ett ansvar i dessa processer och att i vårt uppdrag ingår att erbjuda samtida perspektiv på konsten. Den populistiska och av nationalismen...

6 mars, 20193 juli, 2021

Unruly Images

I am interested in the images that we live with. The everyday images that sit in our kitchen cabinets. Images that decorate our experience of home, city, or nation. Images flickering on our television screens and mobile phones. Images we have inherited and which can be recalled from memory. Images that produce a symbolic landscape...

4 december, 20183 juli, 2021

Queert kulturarv bland neuroser och nazister

Det är den tionde maj i Berlin. Förväntansfulla studenter samlas vid operan, efter att ha lyssnat på den nya pedagogikprofessorns tal i universitetsbyggnaden invid. Dagen har varit småkall, så brasan kommer att värma gott. Skärmmössorna vänds mot bålet mitt på torget. Kanske funderar någon på professorns ord: “Det vi idag avvisar är det gift som...

10 maj, 20183 juli, 2021

Fyrtio år med kvinnohistoria/genusforskning och museer

Det är alltid lättast att skriva om utställningar. Det är svårare med allt annat som vi gör på museerna. Men jag arbetar på en samlingsenhet och har alltid försökt att ha genus i åtanke vad gäller samlingarna, som när en arbetar med ny insamling och med samtidsdokumentation. Det är också viktigt att utvinna andra berättelser...

19 mars, 20183 juli, 2021

Om Queering Sápmis betydelse

Jag har precis sett klart första avsnittet på URs nya serie ”Samernas tid”. De senaste fem åren i mitt liv har jag ägnat mycket åt att fördjupa mina kunskaper i samisk historia ändå visste jag nästan ingenting av det som berättades i avsnittet. Tänk att vara så otroligt osynlig i ett lands historia. Mer än...

5 februari, 20183 juli, 2021

Lösningen som saknar problem/Problemet utan lösning

Europeiska unionen har utlyst 2018 till ett kulturarvsår: European Year of Cultural Heritage (https://europa.eu/cultural-heritage/about) Och tidigare i år öppnade slutligen Europaparlamentets storstilade projekt, ett museum för europeisk historia, eller som man själv kallar det: Den europeiska historiens hus, i Bryssel (http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/brussels/house-of-european-history ).   Samtidigt som den nyss kraftigt expanderade unionen är skakad och för första...

22 december, 20173 juli, 2021
normform

Medlemsvisning av utställningen Norm Form!

Norm Form utmanar föreställningar om hur föremål och städer ser ut. Upptäck arkitektur och design som bryter normer! Har du någonsin funderat över varför dam- och herrcyklar ser olika ut? Eller varför en borr och en mixer har helt olika utseenden? Norm Form är en utställning om design som sätter sig på tvären och utmanar...

15 november, 20173 juli, 2021

Fyra reflektioner på HBTQI och kulturarv utifrån The Unstraight Museums arbete

The Unstraight Museum är en ideell förening som initierat och genomfört en mängd projekt för att synliggöra HBTQI individer och våra berättelser. Vi har producerat utställningar, samtal, workshops och samarbetat med museer, aktivister, forskare, konstnärer och föreningar nationellt såväl som internationellt. I olika sammanhang råder givetvis olika förutsättningar och det gäller alltid att vara kontextkänslig,...

31 juli, 20173 juli, 2021
  • 1
  • 2