Ny publikation! “Den outställda sexualiteten. Liten praktika för museers förändringsarbete” av Pia Laskar

Nu har erfarenheterna och kunskapen som samlats under forskningsprojektet Unstraight Research och projektet Nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen kommit ut i bokform! Den outställda sexualiteten. Liten praktika för museers förändringsarbete kan läsas av alla som intresserar sig för att ifrågasätta idealiserade skildringar och historiebruk och funderar över varför ett inkluderande samhälle behöver inkluderande museer. Boken tar ett både kritiskt och kreativt grepp och diskuterar vad ett museum och dess olika yrkesgrupper bör reflektera över för att undvika en fragmentarisk historieskrivning. Dessutom tillhandahåller den metoder för att skapa mer inkluderande museer. För enskilda och grupper som arbetar professionellt med museiverksamhet...

Slutseminarium för nätverket Genusarv med föreningen Genus i Museer på Historiska museet

Vad har Nätverket kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen och Genus i Museer uppnått de senaste tre åren? VILKA ERFARENHETER OCH FRÅGOR ÄR VIKTIGA ATT TA MED IN I FRAMTIDEN? Datum: torsdag 5 dec, kl. 13-16Plats: Historiska museet i Stockholm, mötesrum Bifrost (bredvid restaurangen) PROGRAM: Eftermiddagen inleds med tre korta genomgångar (kl. 13-14) Pia Laskar presenterar de kapitel ur Den outställda sexualiteten som baserats på arbetet och erfarenheterna från nätverkets workshops. Föreningen Genus i Museer i samtal med Nätverket Genusarv ger en lägesrapport och presenterar idéer inför framtiden. Azmara Nigusse går igenom nätverkets omvärldsbevakning och dokumentering genom hemsidan och mailingslistan. Därefter...

Medlemsvisning på Uppsala konstmuseum: The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations

Fredag 22 november 15:00 – 16:00 Rebecka Wigh Abrahamsson, curator och intendent för utställningen, samt ordförande i Genus i museer visar The Non-Human Animal – Negotiating bio-relations på Uppsala konstmuseum tillsammans med Elin Stål, pedagog Evolutionsbiologiska museet, Uppsala universitet. Visning med särskilt fokus på Animal studies som en normkritiska praktik och del av genusfältet. Åtta internationellt verksamma konstnärer presenterar skulptur och rörlig bild som på olika sätt omförhandlar människans relation till andra arter. I utställningen ges utrymme för animaliska känslor, lek och empati samt reflektioner kring hur gränsdragningen mellan människa och djur hela tiden förändras. Det kulturella skifte som klimatförändringen...

Visning med genusperspektiv av nya Nationalmuseum

Visning med genusperspektiv av nya Nationalmuseum

Fredag 18 oktober kl 17:00 Förste intendent Margareta Gynning visar de två salar hon ansvarat för i det nya Nationalmuseum, 1870-sekelskiftet 1900. Gynning berättar om sin forskning på kvinnliga konstnärer, nationalism samt ett nyligen avslutat projekt kring kroppsspråk Transformationer (med Stadsteatern). OBS! Föranmälan till anna.jansson@nationalmuseum.se Endast för medlemmar i Genus i museer. Alla som arbetar vid någon av föreningens medlemsinstitutioner räknas som medlemmar.Kontakta oss för individuellt medlemskap på info@genusimuseer.se

Call for articles – QUEER HISTORY MONTH

SQS – The journal of Queer Studies in Finland – is to publish its 2/2020 special issue on Queer History Month. The special issue aims to provoke discussion widely on the ways in which LGBTQ+ history month has been realized by different actors in different contexts, such as schools, museums or the Internet. What are the (queer) didactics and pedagogies used when conveying a queer past to the present? How is one to tackle the complexities of queer sexualities and genders when reaching out to students and publics? How are the obstacles managed, be they attitudinal, organizational or administrative, when...

Utställning: Myter och verkligheter – en lesbisk odyssé

Nu är det bara några veckor kvar på utställningen som stänger 24 november. Utställningen är en del i projektet ”Myter och verkligheter – En lesbisk odyssé”, som drivs av föreningen Lesbisk makt. Projektet gör historisk research, har ett kringresande lesbiskt museum och ett konstnärligt mentorsprogram för unga i de fem norra länen. Projektets främsta mål är att stärka hbtq-personers rättigheter och att demokratisera institutionernas historieskrivning. Verken är skapade av deltagarna i mentorsprogrammets första omgång, samt deras mentorer. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden, Postkodlotteriets kulturstiftelse och Region Västerbotten.

Ny bok: Queering the Museum

Queering the Museum develops a queer analysis of the ways in which museums construct themselves, their core business, and their publics through the, often unconscious, use of inherited ways of knowing and doing. Providing a critique of both the practices and conventions associated with the modern public museum, and the ontological assumptions that inform them, the authors consider recent discourse around inclusion in museums and explore the ways this has been taken up in practice. Highlighting the limits of particular approaches to inclusion, and the failure to move away from a traditional museological paradigm, the book outlines an alternative critical...

Workshop 9 okt: Other Encounters with the Museum

Workshop onsdagen 9 oktober kl. 14 – 17 Plats; Auditoriet, Göteborgs konstmuseum, Götaplatsen. I samband med g19 konferensen har vi bjudit in Benny Nemerofsky Ramsay, en av g19s keynote talarna att hålla i en workshop. Arrangerad av nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen, föreningen Genus i museer och Göteborgs konstmuseum Other Encounters with the Museum Artist Benny Nemerofsky Ramsay will lead a workshop that explores the diverse ways that feelings, sexuality, and identity shape the way we encounter art works. The workshop will involve both discussion and practical experiments, including the scripting of navigational scores that imagines ways of moving...