Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/f/4/0/genusimuseer.se/httpd.www/wp-content/themes/galleria-metropolia/theme-framework/theme-style/function/template-functions.php on line 608
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/f/4/0/genusimuseer.se/httpd.www/wp-content/themes/galleria-metropolia/theme-framework/theme-style/function/template-functions.php on line 707

Call for papers: Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities & Contestations

Call for Papers g19

Vi välkomnar kulturarvsprofessionella och forskare att delta i ett särskilt kulturarvsspår under konferensen g19 – den biennala svenska konferensen för genusstudier. Konferenstemat är Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities and Contestations, ett tema som ansluter till genusstudier, kritiska kulturarvsstudier och kritisk museologi (se särskilt call for papers). Konferensens kulturarvsspår syftar till att sammanföra det breda och tvärvetenskapliga fält som utgör genusstudier i Sverige idag med praktiker och forskare inom kulturarvssektorn. Konferensen g19 vill behandla dagens samhällsutmaningar både på lokal och global nivå och ställer frågor om hur genus- och sexualitetsstudier kan bidra till att analysera de stora händelserna i vår samtid – frågor som även är relevanta för kulturarvssektorn.

 

Genusforskare och kritiska kulturarvsforskare har bidragit till att ompröva kunskapsregimer och diversifiera kunskapsproduktion på olika sätt. Exempel på hur kunskapsregimer kan ifrågasättas och omprövas är bland annat hur genusstudier ifrågasätter androcentrism i utställningar, pedagogik och kulturarvsforskning, liksom hur trans* och queerstudier diskuterar uppdelningen kön, genus och sexualitet, människa och andra liv. Andra exempel handlar om utbredningen av feministiska kunskapsteorier och om dekolonial kritik inom olika fält och ämnen inom kulturarvsområdet.

Konferensen vill även stimulera kritiska forskare från alla discipliner att begrunda samtidens politiska-, sociala- och klimatrelaterade förhållandens krav på uppmärksamhet och handling. Konferenstemat uppmanar oss att tänka på hur kritiska forskare kan motstå och omarbeta dominerande metoder för kunskapsproduktion och mobilisera solidaritet. Konferensens titel – Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities and Contestations – refererar till flera aspekter av kunskapsproduktion, som t.ex. till begrepp som rör sig mellan forskare och tankeskolor; till kunskapsproduktion genom olika politiska subjekt och organisationer; till ideologisk konkurrens om hur ”rätt kunskap” används, och till den geopolitiska och corpo-politiska kunskapen som härrör från frågan om vem som har rätt att producera kunskap eller vad som kan ses som ett problem som är värt att undersöka.

 

Ökningen av populism och socialkonservatism – inte bara i Europa utan världen över – skapar rädsla för migration, ekonomisk instabilitet och även oro inför förändrade sätt att se på genusrelationer och sexualitet. Angrepp på kritiska tankegångar blir en alltmer utbredd del av denna konservativa rörelse. Även om sådana angrepp inte är ett nytt fenomen markerar den senaste tidens framväxt av ”alternativa fakta” och ökande attacker mot kritiskt tänkande och vetenskaplig forskning inom humaniora och samhällsvetenskap i allmänhet och genusstudier i synnerhet, men också på kritiska kulturarvsstudier och problematiseringar av ensidiga berättelser, en ny fas där förtryckande diskurser förstärks eller förnyas. Dessa diskurser sträcker sig från personliga angrepp på forskare, liksom på yrkesverksamma och aktivister i syfte att avlegitimera genus- och sexualitetsperspektiv och annan kritisk forskning som något alltigenom drivet av ideologi och på sikt minska möjligheter till forskningsfinansiering.

 

Samtidigt är genusvetenskap och andra kritiska forskningsområden mer angelägna än någonsin. Forskningsgrupper påverkar och påverkas av dessa utmaningar. Konferensen syftar specifikt till att ge nytt liv åt begreppen solidaritet och utmaningar, återkoppla dem till kunskapsproduktion, diskutera hur de omsätts i praktiken och kritiskt granska hur de nyttjas.

 

Vår ambition är att koppla samman olika aktörer som engagerar sig i tvärvetenskaplig genusforskning och annan kritisk kunskapsproduktion inom akademien och kulturarvssektorn. Ditt bidrag kommer att göra denna konferens möjlig. Därför uppmanar vi dig att ansöka med förslag på panelsessioner, öppna debatter, individuella papperspresentationer, rundabordsdiskussioner, posters, utställningar, workshops eller andra former av kunskapsspridning och representation.

 

Deltagare från hela världen är välkomna att bidra till konferensen. Konferensspråket kommer att vara engelska, men presentationer på svenska och andra skandinaviska språk är också välkomna.

 

Skicka in en beskrivning på vad du vill bidra med senast den 14 januari (ny deadline). Var god skicka din beskrivning (max 300 ord) med hjälp av systemet du finner på www.genus.se/g19 .