Kallelse till årsmöte för föreningen Genus i museer Den 17 april kl 9:00 i Kommendanthuset i Malmö

Föreningen Genus i museer bjuder in till årsmöte. Under mötet kommer föreningens verksamhet det senaste året att behandlas. Vi hoppas också på en god diskussion om framtida aktiviteter. Mötet hålls i samband med Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte.

Varmt välkomna!

Genus i museers styrelse genom Johan Linder sekreterare

Dagordning för årsmöte i föreningen Genus i museer 25 april 2017