MEDLEMSDAG I STOCKHOLM 25 MARS

MEDLEMSDAG I STOCKHOLM 25 MARS

Fredagen 25 mars kl. 11.00-17.00 anordnas en gratis medlemsdag i Stockholm med besök på Nationalmuseum och Hallwylska museet.

Programschema:
Kl. 11 Visning av “Härligt att vara skulptör!”
Kl. 12 LUNCH och medlemsprat
Kl. 13.30 Nationalmuseum, visning av Swedish Grace
Kl. 14.30 FIKA
Kl. 15 Fri tid + Gå över till Hallwylska museet
Kl. 16 Hallwylska museet, visning av Bögar. Mötesplatser i en förbjuden tid
Kl. 17 Frivillig AW

Anmälan senast 4 mars till azmara.nigusse@shm.se
Meddela då också eventuell specialkost.


PROGRAM

”Härligt att vara skulptör!” Svenska kvinnliga konstnärskap 1880–1920

Ida Matton, Ruth Milles, Alice Nordin, Agnes de Frumerie, och Sigrid Fridman är alla exempel på svenska tämligen bortglömda konstnärskap i Sverige från sekelskiftet 1900. I samband med ett flerårigt nordiskt samarbetsprojekt lyfter Nationalmuseum nu fram några av dessa skulptörer i ljuset igen. Lär känna kvinnorna bakom skulpturerna, hantverket och vägen de valde.

Curator Linda Hinners visar utställningen och berättar om forskningsprojektet bakom.

Swedish Grace – Konst och Design i 1920-talets Sverige
I utställningen möter vi konsthantverk, design, bildkonst, arkitektur, film och mode från ett minst sagt dynamiskt skede i svensk kulturhistoria.
Övergripande teman är bland annat 20-talskulturens sökande efter modernitet, högkonjunkturens effekter och tidens kvinnor som aktörer, kreatörer och konsumenter.

Bögar. Mötesplatser i en förbjuden tid
Utställningen tar sin början i ett växande Stockholm vid sekelskiftet 1900 fram till 1944 då homosexuella handlingar avkriminaliserades i Sverige. Hur kunde man mötas som homosexuell man i en tid då sexuella relationer mellan personer av samma kön var olagliga i Sverige och vilka var de platser som blev till fristäder för homosexuella möten mellan män?

Intendent och delproducent Emelie Höglund visar utställningen och berättar om arbetsprocessen.