Om nätverket

Nätverket kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen startade 2017 för att öka samarbetet mellan tvärvetenskaplig genusforskning och kulturarvsinriktade forskare och -professionella. Nätverket ville öka intresset för, och kunskapen om, relationerna mellan genus, sexualitet, nation och kulturarv. Under åren 2017-2019 fick nätverket ekonomiskt stöd av Riksantikvarieämbetet och Historiska museet.

Efter 2019 fortsätter föreningen Genus i museer att utveckla några av de populära och välbesökta delarna av Nätverkets hemsida: Verktygslådan och Krönikan.

Alla sidor på webbplatsen genusarv.se hittar du under sektionen Genusarv här, inklusive inlägg från kategorin Anslagstavlan, som på Genus i museers webbplats motsvaras av Aktuellt. I övrigt låter vi hemsidan frysa till ett minnesmärke över perioden. Det du nu kan bläddra i är webbplatsen som den såg ut den 15 februari 2020.

Du är välkommen att fortsätta följa nätverkets Facebooksida och mailingslista framöver.

Nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen vill sammanföra kulturarvsforskning med genusforskning.

Nätverket vill öka intresset för, och kunskapen om, relationer mellan genus, sexualitet, nation och kulturarv och att problematisera dessas komplexa samspel i tider av ökad migration.
Genom nätverksarbete, workshops, dialogvisningar och seminarieverksamhet kommer nätverket att arbeta utåtriktat för att bjuda in till samarbete med myndigheter, föreningar och andra inom kulturarvssektorn.

Samarbetet kommer att pågå under 2017-2019 fram till g19, den nationella tvärvetenskapliga genuskonferensen. Nätverkets uppstart finansieras av Riksantikvarieämbetet.

Initiativtagare till nätverket är projektet Unstraight research, Statens historiska museer (Historiska museet, Kungliga myntkabinettet, Tumba bruksmuseum, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet), The Unstraight Museum, Nationella sekretariatet för genusforskning samt projektet Slöja, regnbågsflagga och manga.

Nätverket Kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning är ett initiativ från projektet Unstraight Research i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Nätverkets uppstart finansieras av Riksantikvarieämbetet.
Bakom projektet Unstraight Research står en statlig museimyndighet och ett ideellt museum:  Statens historiska museer samt The Unstraight Museum.

Unstraight Research är ett projekt som finansieras av Kulturrådet 2016-2018.
Nationella sekretariatet för genusforskning är sedan 1998 en central aktör på genusforsknings- och jämställdhetsfältet.

Kontakta nätverket på info@genusarv.se.