# 48 Genus i museer

# 48 Genus i museer

Representation har diskuterats flitigt de senaste åren inte minst i relation till museer. Men vad är representation och inte minst hur görs det?

I Konst i Blekinge-poddens senaste avsnitt besöker konstnären Xenia Klein Enköpings museum och träffar enhetschef Johan Linder som sitter i styrelsen för föreningen Genus i Museer. De samtalar om representationsarbete och museernas historiska roll.

Tillsammans med musiker Johan Stohne diskuterar Xenia Klein frågan om representation ur olika perspektiv. Vilka underliggande faktorer ligger bakom kritiken och kan man förstå den på nya sätt.