gim ny logga

Välkommen till föreningen Genus i museers årsmöte under museernas vårmöte i Halmstad.

Tid: Tisdag 26 april kl. 10-11 i samband med Museernas vårmöte.
Plats: Kulturskolans lokaler i Kulturhuset Najaden Halmstad eller via digital
länk.
Anmälan till: azmara.nigusse@shm.se senast torsdag 21 april. Ange om du
deltar fysiskt eller på länk.