Bild på författarna och moderator

Föreningen Genus i Museer välkomnar alla till ett öppet boksläpp och samtal på Hallwylska museet i Stockholm den 27 mars, kl 17-19.

Boken Gender and Heritage. Performance, Place and Politics , (2018) Grahn, W and Wilson R (red.)  presenteras av åtta av författarna, där de berättar om boken och tillfälle ges att ställa frågor och att köpa boken till rabatterat pris.

Boken är en antologi  i kritiska genus- och kulturarvsstudier,  med 24 författare  från hela världen. Den sätter sökarljuset på  hur vi engagerar oss i frågor om genus och kulturarv både i praktik och teori. Kapitlen speglar  fältets stora dynamik och diversitet. Den fungerar både som en användbar guide för dem som jobbar i fältet och som viktig läsning för forskare  och studenter på alla nivåer.

Bild på författarna och moderator

Gender and Heritage  presenterar en ny agenda, som visar hur genus kan användas på olika sätt för att ifrågasätta rådande maktordningar.

 

 

Medverkande:

Ross Wilson, prof. and Director of Liberal Arts, Culture, Language and Area Studies, University  of Nottingham, UK
Wera Grahn, docent, universitetslektor, Tema Genus, Linköpings universitet
Bodil Axelsson, bitr prof. och avd.chef Tema Q/KSM, proprefekt ISAK. Linköpings universitet
David Ludvigsson, bitr. prof. Historia, Linköpings universitet
Johanna Rosenqvist, lektor, Institutionen för konsthantverk, Konstfack och universitetslektor Institutionen för musik och bild, Linnéuniversitetet
Anneli Palmsköld, prof. och prefekt, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Astrid von Rosen, docent, universitetslektor, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet
Monica Sand, konstnär, PhD i Arkitektur

Moderator:
Patrik Steorn,  docent i konstvetenskap, chef på Thielska Galleriet och ordförande i föreningen Genus för museer.

Representant för genusarvslistan:
Azmara Nigusse, intendent och koordinator för nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen.

Begränsat antal platser, anmäl dig till: info@genusimuseer.se
Detta event är öppet och gratis för alla.
Skapat i samarbete med författarna och Hallwylska museet.