Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/f/4/0/genusimuseer.se/httpd.www/wp-content/themes/galleria-metropolia/theme-framework/theme-style/function/template-functions.php on line 608
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/f/4/0/genusimuseer.se/httpd.www/wp-content/themes/galleria-metropolia/theme-framework/theme-style/function/template-functions.php on line 707

Delta i Forum för normkritisk forskning under EuroPride /Call for proposals Forum for Norm Critical Research! EuroPride

Under EuroPride kommer Göteborgs universitet arrangera ett Forum för normkritisk forskning. Forumet är ett populärvetenskapligt evenemang som ska sätta fokus på normkritisk forskning. Forskare från alla olika områden och olika infallsvinklar på normkritik är välkomna att bidra till programmet. Även forskare knutna till andra lärosäten än Göteborgs universitet är välkomna att skicka in förslag på programpunkter. Forum för normkritisk forskning kommer att äga rum i HDK:s lokaler på Kristinelundsgatan 6-8, den 16 augusti.

Så här deltar du som forskare i Forum för normkritisk forskning

Skicka in textförslag till jessica.ornros@gu.se senast den 12 mars:

  • Rubrik (max 60 tecken inkl mellanslag)
  • Kort populärvetenskaplig beskrivning (max 500 tecken inkl mellanslag)
  • Eventuell bild
  • Språk (programpunkter på engelska är välkomna!)
  • Typ av programpunkt (föreläsning/seminarium/utställning/workshop ocv)

 

Programpunkten bör vara ca 45 minuter för att passa in i schemaläggningen. Detta för att besökarna ska hinna gå mellan olika programpunkter. Om mer tid behövs, bör programpunkten vara 90 minuter, det vill säga 2 x 45 min.

 

Har du frågor eller vill bolla idéer? Kontakta:

Jenny Hultén (fram till 1 mars)

E-post: jenny.hulten@gu.se

Telefon: 031-786 5152

 

Jessica Örnros

E-post: jessica.ornros@gu.se

Telefon: 031-786 5055

 

 

Call for proposals to Forum for Norm Critical Research EuroPride

During EuroPride, Europe’s largest LGTBQ event, the University of Gothenburg organises a Forum for Norm Critical Research. This is a popular science event that is meant to put focus on norm critical research. Researchers from different fields and aspects on norm criticism are welcome to contribute to the programme. Researchers that are affiliated with other universities are also welcome to send in proposals. Forum for Norm Critical Research will be held 16 August at HDK Academy of Design and Crafts at Kristinelundsgatan 6–8.

 

Call for proposals:

Send in your proposal to: Jessica.ornros@gu.se no later than 12 March.

  • Headline (maximum 60 characters including spaces)
  • Short popular description (maximum 500 characters including spaces)
  • Image (optional)
  • Language (English is welcome)
  • Type of item (lecture, seminar, display, workshop et c)

 

The item should be approximately 45 minutes to fit the programme. This is so the audience have time to transfer between items. If you need more time, then your item should be 2 x 45 or 90 minutes.

 

Questions? Please contact:

Jenny Hultén (to 1 March)
jenny.hulten@gu.se
031-786 5152

Jessica Örnros

jessica.ornros@gu.se

031-786 5055