”ungdom från 1972” – foto med tonåring

Fredag 19 mars kl. 15.00-15.45 på Facebook med Blekinge museum.

”ungdom från 1972” – foto med tonåring

Genus och representativitet i Blekinge museums samlingar. Vem syns i ett länsmuseums samlingar? Och varför har det blivit så?
Christoffer Sandahl, samlingschef på Blekinge museum, ger några perspektiv: från länsmuseets barndom och bevarandet av den försvinnande allmogekulturen till insamling och inkludering i dagens komplexa museivärld.

Visningen sänds digitalt i föreningens Facebookgrupp för medlemmar


Gå gärna med i Genus i museers facebookgrupp som är till för föreningens medlemmar (Medlemmar kan både vara institutioner, enskilda medlemmar eller studenter.)

Det är enkelt att gå med:
1. Ansök om att gå med om du har ett aktivt medlemskap i föreningen.
2. Besvara gruppens inträdesfrågor, så kan admin snabbt godkänna och släppa in dig.
3. Presentera dig gärna lite kort när du blivit insläppt! Vi vill att gruppen ska kunna fungera som en plats för nätverkande och stöd, vilket underlättas när vi alla får lära känna varandra lite.