Hej alla medlemmar i föreningen Genus i museer!

Jag vill gärna berätta att under Vårmötet i förra veckan hade vi både årsmöte i föreningen och följande dag ett långt seminarium tillsammans med Jämus.

På årsmötet fick jag förtroendet att fortsätta ett år till som ordförande. Som nya styrelsemedlemmar hälsar vi dessa personer varmt välkomna: Lotta Granqvist från före detta Arkitekturmuseet, numera heter museet Arkitektur- och designcentrum, Ann Hellmann från Örebro Länsmuseum, Jens Fahlström och Linda Noréen från Sjöfartmuseet, Linda Hellmann från Örebro länsmuseum samt Dennis Josefsonfrån Riksutställningar. Flera har spännande genusprojekt på gång som vi hoppas få höra mera av.

Hans Johansson bli nu kassör efter vår mångåriga kassör Katarina Kallings som nu alltså avgick. Stort tack till Katarina! Också till de andra som slutade nu, det vill säga Kristina Friberg, Viveka Overland och Annika Williams. Ny sekreterare efter Kristina blir Li Kolker från Historiska museet och från Jämus.

Vårt seminarium blev lyckat! Cirka 45 personer deltog och vi fick höra exempel på genussatsningar från Sjöhistoriska museet, Livrustkammaren och Eskilstuna kommun. Lina Thomsgård från Rättviseförmedlingen gav en inspirerande inblick i sitt arbete rörande jämställdhet. På eftermiddagen hade vi en workshop som gav upphov till bra diskussioner. Annika Olsson som utvärderar regeringens genussatsningar var med oss under hela dagen.

Ja, det händer minsann en hel del intressant och positivt inom vår förenings område! Jämus håller på med sin slutredovisning. Håll utkik efter rapporter. I höst planerar föreningen medlemsaktiviteter både på nya Arkitekturmuseet och på Sjöfartsmuseet. Vi återkommer. Håll koll på föreningens hemsida genusimuseer.se  facebook.com/Genusimuseer samt
sverigesmuseer.ning.com och vi kommer också fortsätta med att mejla ut inbjudningar.

Trevlig sommar! Besök till exempel Sjöhistoriska museets utställning om sjömän och tatueringar, Livrustkamnmarens Kristinautställning, Hallwylska museets utställning om underkläder och Nordiska museets utställning om kvinnor och friluftskläder.

Eva Hult