Välkommen på en unik visning för Genus i museers medlemmar: Queera tolkningar och mångsidiga genusuttryck i The Fashion World of Jean Paul Gaultier, klockan 13.00 på Arkitektur- och designcentrum, Skeppsholmen. The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk är en exposé över modeskaparen Jean Paul Gaultiers kreationer från sent 70-tal till i dag. Utställningen är en tematisk resa genom bland annat punk, urbana landskap, mormors garderob och sexuella praktiker. Vi tittar på några av utställningens teman utifrån ett genus- och queerperspektiv och frågar oss vad skönhet är egentligen.

Visningen pågår i ca 45 min och är gratis för Genus i museers medlemmar. Efteråt finns tid för gemensam fika och samtal i vårt café. Välkomna!

ANMÄLAN: Maila din anmälan att delta på visningen till Lotta Granqvist på Arkitektur- och designcentrum lotta.granqvist@arkdes.se