Denna gång är det Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg som bjuder in till en eftermiddag späckad med intressanta samtal om normkritiska perspektiv och genusfrågor.


Det här händer

13.30 – 14.00 Maskulinitet! Hur är det att vara man och vilka förväntningar finns det kring detta?…
14.00 – 14.45 Sjöfartsmuseet Akvariets publika enhetschef Emma Having om museets arbete med normkritiska perspektiv och genusfrågor.
14.45 – 15.15 Gemensam fika
15.15 – 16.00 Visning: Möt några av våra djur i akvariet och se även hur vi har arbetet med utställningen “I havsgruvorna” med konstnären Torsten Billmans bildvärld. Fokus på visningen kommer att vara våra normer gällande biologiskt kön/sociala könsroller och maskulinitet.

O.S.A. till linda.noreen@kultur.goteborg.se senast 5/11.

Välkomna önskar föreningen Genus i museer och Sjöfartsmuseet Akvariet!
Tipsa gärna dina kollegor. Som institutionell medlem kan alla i personalen gå.