Föreningen Genus i museer bjuder in sina medlemmar till ett panelsamtal om feminism och museer.

Inför valet var nästan alla partiledare feminister och feministiskt initiativ har numera
representation i 13 kommuner runt om i landet. Den feministiska rörelsen har engagerat många och gett både positiva och negativa reaktioner i det omgivande samhället. Många museer har ambitioner att arbeta med genus- och mångfaldsperspektiv, men ofta är det svårt att få ett helhetgrepp och att få arbetet att verkligen ta fart.

  • Vad innebär den feministiska vågen för museerna?
  • Hur kan vi som arbetar på museer använda oss av utvecklingen i samhället för att lyfta ett genusperspektiv i vår verksamhet?
  • Vad innebär det om vi inte förhåller oss till utvecklingen?

Medverkande:

Vanja Hermele, genusvetare och författare som vid flera tillfällen undersökt kulturfältet ur genusperspektiv, bland annat i Konsten så funkar det (inte), I väntan på vadå? och senast i rapporten Bland förebilder och föreställningar. Jämställdhetsarbete på kulturområdet. För närvarande är hon doktorand i genusvetenskap vid Stockholms universitet.

Soraya Hashim, museipedagogen som blev radiopratare och nu arbetar som
community manager för Rättviseförmedlingen. Under sina år på Världskulturmuseet var Sorayas fokus att få in museiovana målgrupper och efter några år var 60% av besökarna under 30 år. Rättviseförmedlingen arbetar för att synliggöra kompetenser som hamnar i skymundan på grund av föreställningar om exempelvis könsidentitet, hudfärg, bakgrund eller funktion.

Malin Karlsson är marknad- och kommunikationsansvarig på Scenkonstmuseet som öppnar 2016. Där jobbar hon just nu bl. a. med museets konceptutveckling, utställningar och kommande programverksamhet.

Modererar gör Johanna Palmström, chefredaktör för tidskriften Bang.
Programmet är kostnadsfritt för Genus i museers medlemmar.