Välkomna på medlemsträff!

Vi träffas i entréhallen på Historiska museet och upptäcker sedan utställningarna Vikingar och Sveriges Historia på temat genusperspektiv i historiska utställningar.
Malin Grundberg, f.d. Historiska museet, nu Livrustkammaren och Li Kolker, Historiska museet visar och berättar om genusarbetet, bland annat med ungdomar som fokusgrupp, bakom kulisserna med de båda utställningarna.

Efter visningen samlas de som vill i kafé Rosengården för gemensam fika och diskussion.

Medlemsaktiviteten är gratis för alla medlemmar i Genus i museer. OBS! Du behöver inte personligen vara medlem för att få ta del av våra erbjudanden, det räcker om din institution är det.
Sprid gärna denna inbjudan till dina kollegor.

Varmt välkomna önskar föreningen Genus i museer!