Möt föreningen Genus i museer på Kulturen i Lund! 3 maj kl. 9.45 -12.00

Genus i museer bjuder in till en vårträff på Kulturen i Lund, tillfället är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är intresserad av eller yrkesverksam inom konst, kultur och/eller kulturarvssektorn.

Föreningen är till för museer och museimedarbetare över hela landet. Huvudsyftet är att stötta, inspirera samt erbjuda samarbete och kompetensutveckling kring genusfrågor.

Program

Kl. 9.45-10.15 Introduktion och fika

Vi möts i receptionen och tar sällskap till Nordenstedtska rummet för en gemensam fika och introduktion. Exempel kommer att ges på hur konst och kulturinstitutioner arbetar med genusperspektiv i sin verksamhet.
Medverkar: Emelie Arendorff Runnerström konstpedagog Göteborgs Konstmuseum, Jens Fahlström marinbiolog Sjöfartsmuseet Akvariet och Linda Noreen, programsamordnare Göteborgs Konstmuseum.
De medverkande är även aktiva i Genus i museers styrelse.

Kl. 10.15-11 .00 Workshop / Startsamtal kring temat manlighet

Kulturen arbetar med manlighet som tema inför kommande utställningar, vi öppnar upp för diskussion och tankar kring manlighet tillsammans.

Kl. 11.15-11.45 Besök i utställningen ID: trans

Med en kort introduktion av Christian Penalva, avdelningschef utställningar på Kulturen. I ID: trans lyfter fotokonstnären Elisabeth Ohlson Wallin fram transpersoners liv, situation och rättigheter.

11.45-12.00 Avslutning

Vem vill ta vidare stafetten till sin verksamhet? Vad händer för aktiviteter i Genus i museer framöver?

Anmälan:
Genus i museer bjuder på fralla och kaffe, anmäl deltagande samt kostpreferens till linda.noreen@kultur.goteborg.se, senast tis. 30/4. Begränsat antal platser, först till kvarn.

Tillfället är ett samarrangemang mellan Genus i museer och Kulturen