Kallelse till årsmöte i föreningen Genus i museer på tisdagen 9 april kl. 10-12 i Grändateljén som ligger i Jamtli, Friluftsmuseet. Ingång via huvudentrén och sedan på friluftsmuseets område.

Föreningen Genus i museer bjuder in till årsmöte. Under mötet kommer föreningens verksamhet det senaste året att behandlas samt kommande aktiviteter presenteras. Föreningen bjuder på fika.

Efterföljande presentation: Att arbeta med genus i det konstpedagogiska arbetet.
Möt Sofia Pettersson, konstpedagog NM Jamtli som berättar och samtalar utifrån sina reflektioner.

Mötet hålls i samband med Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte.
Anmälan till: patrik.steorn@thielskagalleriet.se

Dagordning vid årsmöte 2019 i föreningen Genus i museer

Varmt välkomna!