Sofia Embrén leder museernas demokratisatsning

I dagarna tillträdde Rättviseförmedlingens tidigare vd, Sofia Embrén, som ansvarig för att leda arbetet med att utveckla konkreta metoder för de medlemsmuseer som vill förstärka, fördjupa och öka kunskapen om museernas roll i det demokratiska samtalet.   Arbetet kommer att pågå under 2 års tid och resultera i bland annat en publikation och en digital...

4 oktober, 20183 juli, 2021

Fem berättelser om att vara minoritet i queera rum

“Är vita hbtq-personer själva medvetna om sitt eget problematiska beteende? Och vilken roll har Pride i det hela? För att synliggöra de rasistiska strukturer som finns lika mycket i queera rum som utanför pratade jag med fem hbtq-personer om deras egna erfarenheter och syn på diskriminering inom rörelsen.”   ur Benjamin Wirström artikel i Vice....

4 oktober, 20183 juli, 2021

Åvdåsvásstádus: Ansvar, avkolonialisering, helande

”EN ANNAN HISTORIA: Åtta samiska konstnärer på Bildmuseet i Umeå under kulturhuvudstadsåret” Anne Heith, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet Åvdåsvásstádus: Ansvar, avkolonialisering, helande. Ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade samer, samiska kvarlevor och vägar till upprättelse och självförtroende 21- 23 januari 2015.   Detta är en presentation av ett pågående forskningsprojekt, ”Åtta samiska...

4 oktober, 20183 juli, 2021

Kvinnan som samlade Sápmi

Kvinnan som samlade Sápmi Norsk-samiskt program från 2017. Ett porträtt av Elsa Laula Renberg. Under jubileumsåret 2017 högtidlighålls 100-årsminnet av det första samiska landsmötet. En av initiativtagarna till mötet var Elsa Laula Renberg. Renberg som föddes och växte upp i Sverige var en av de första att samla samerna till politisk kamp och kom att...

4 oktober, 20183 juli, 2021

Norra Norrland före medeltidens svenska kolonisation

Forskningsprogrammet Kulturarv, landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 500–1500 e. Kr. har sedan 2012 undersökt norra Norrlands kustområden. Nya pusselbitar visar hur landskapet formades av fiskare, jägare, renskötare och bönder i relation till identitetsprocesser och samhällsförändringar under nära 1000 år. Nu har du chansen att ta del av deras forskningsresultat. Under presentationen redogör forskarna för...

4 oktober, 20183 juli, 2021

Poddtips och föredrag!

Poddlista:   Bildningspodden (Stockholms Universitet) #80 Prostitutionens historia #57 Queer #47 Drottning Kristina #19 Mary Wollstonecraft #18 Naken konst #2 Cykeln – från kvinnlig frigörelse till machosport   Vetenskapsradio Historia (SR) Queer drottning i rampljuset Den blyga jungfrun Kära Harald, älskade Hanna – om 1800-talets kärlek Hämningslöst grekiskt antiksex Bland fiskmånglerskor och roddarmadammer Den sexiga...

25 juli, 20183 juli, 2021

Statens historiska museer bjuder in under Europride!

Under EuroPride i Stockholm den 27 juli–5 augusti arrangerar Historiska museet, Livrustkammaren och Hallwylska museet flera aktiviteter och specialprogram.   “– Vi lyfter ständigt fram olika perspektiv på historia. Genom vår kunskap kan vi i aktiviteter och utställningar bland annat belysa frågor som kroppsideal, könsidentitet och vägen till lika rättigheter. På så vis kan vi...

25 juli, 20183 juli, 2021

Kulturarvsdebatten 2017 – RAÄs länklista

Riksantikvarieämbetets insamling av artiklar rörande Kulturarvsdebatten:   Hösten 2016 pågick en stormig museidebatt. Då var fokuspunkten för debatten Världskulturmuseerna. Under 2017 har debatten flyttat vidare från frågan om eventuell samlokalisering av Världskulturmuseerna i Stockholm och kommit att spänna över frågor som kulturarvspolitik, hur detaljerat politikens engagemang får vara i kulturarvs- och museifrågor? normkritik, identitetspolitik, gallring...

25 juli, 20183 juli, 2021

Stadskartan Upsala, Darling

Ladda ner och följ stadskartan för att skapa din egna stadsvandring i Uppsala! Här: upsala, darling stadskarta   “Upsala, Darling – Om queera minnen och glömda rum” är ett projekt som pågår under 2017 som fokuserar på normbrytande Uppsalabaserade berättelser och minnen kring kön, sexualitet, kärlek, familjebildning och kropp.   Upsala, Darling har etnologisk och...

25 juli, 20183 juli, 2021

TUMs blogg: Normkritisk kulturarvspedagogik

The Unstraight Museums senaste blogginlägg kommer direkt från Museernas Vårmöte i Malmö: “Många museer vill öppna upp för nya perspektiv på samlingarna, gärna kopplade till den senaste forskningen på området. Men utställningar är tröga skapelser – både att producera och att förändra när de väl är byggda. Så hur kan flera och nya perspektiv inkluderas...

23 juli, 20183 juli, 2021