Medlemsaktivitet Scenkonstmuseet!

Genus i museers medlemmar hälsas mycket välkomna till ett spännande besök på det nya Scenkonstmuseet i Stockholm!

scenkonstmuseetgim

(foto: Jeanette Hägglund, Scenkonstmuseet)

Vi träffas i entrén på museet 12 maj 2017 kl 14. Vi kommer få träffa programansvarig Malin Karlsson som inleder med att berätta om museets långsiktiga arbete med genusfrågor.

Därefter ger Clara Åhlvik, curator, en visning av utställningen ”På scen” med genusperspektivet i fokus.

Scenkonstmuseet ingår i myndigheten Musikverket som är en av 41 myndigheter i JiM-projektet, jämställdhetsintegrering i myndigheter. Uppdraget kommer från regeringen och löper från 2015 till och med 2018.

Musikverket ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv i hela verksamheten, från styrprocesser och verksamhetsplanering till arbetet med kulturarv och stöd till musiklivet.

Musikverkets handlingsplan för JiM-arbetet 2015–2018

Scenkonstmuseet är ett nytt museum, men samlingarna har byggts upp under mer än hundra år. I föremålssamlingarna finns scenografi- och kostymskisser, scenkostymer, grafik, måleri, karikatyrer, marionettdockor, byster, masker, en omfattande
commedia dell arte-samling samt en del kuriosa – sammanlagt 50 000 objekt.

Museets instrumentsamling är en av världens största med över 6 000 instrument, de äldsta från tidigt 1600-tal.

Museet ligger på Sibyllegatan 2 i det gamla Kronobageriet som brukar kallas för Stockholms äldsta industribyggnad.

Skicka in din anmälan till info@genusimuseer!