Den nya styrelsen sammanträder för första gången efter årsmötet på Sjöhistoriska museet.
Styrelsen för föreningen består nu av
Ordf: Eva Hult, Sjöhistoriska museet
Emelie Zachrisson, Göteborg stadsmuseum
Emelie Arendorff, Göteborg konstmuseum
Patrick Steorn, Thielska galleriet
Malin Grundberg, Livrustkammaren
Johan Linder, Enköping stadsmuseum
Jens Fahlström, Sjöfartsmuseet Akvariet
Jennie Forsberg, Kvinnohistoriskt museum
Malin Jogmark, Världsarvet Örlogstaden Karlskrona

Maila oss gärna med förslag på medlemsaktiviteter på info@genusimuseer.se