trohoppochkarlek2webbbeskur

Välkomna till Upplandsmuseet för en visning av utställningen “Tro, hopp och kärlek” ur genusperspektiv!
Visningen ges av Genus i museers ordförande Eva Hult och är ett samarbete med föreningen Genus i museer.

Plats: Upplandsmuseet, samling i utställningen.
Datum: 2/6
Tid: 15:00-15:30
Pris: Gratis

Läs mer om utställningen på Upplandsmuseets hemsida: http://www.upplandsmuseet.se/utstallningar/tro-hopp-och-karlek/

Här hittar du Upplandsmuseets information om visningen: http://www.upplandsmuseet.se/handelser/troochhopp/