Medlemsdag 27 mars i Stockholm

Konstnärssubjektet och kollektivet Skapande och självbild

Genus i museer bjuder in till en medlemsdag för kollegialt utbyte med studiebesök i Stockholm och presentationer i samarbete med Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna Museet och Nationalmuseum.
Dagen är kostnadsfri, och vi kommer att promenera och åka kollektivt mellan de olika museerna och deltagarna betalar själva för förtäring.

10.00-11.00 Prins Eugens Waldemarsudde, Karin Sidén, museichef, berättar om det curatoriella arbetet och genus-frågeställningar kring utställningen Lena Cronqvist.
Med sig själv som modell bygger Lena Cronqvist upp psykologiskt laddade scener som, trots att de ofta speglar personliga livserfarenheter, lyckas sätta fingret på det mest allmängiltiga. Med sina många flickmotiv har Cronqvist revolutionerat både en konsthistorisk tradition och kanon.
Utställningen spänner över alla de närmare sextio år som Lena Cronqvist varit verksam som konstnär. Med över två hundra verk, blir det den mest omfattande retrospektiven någonsin med hennes konst.

11.30-12.30 Lunch. Bord reserverat.
12.30-14.00 Promenad och transport med Djurgårdsfärjan till Skeppsholmen. Egen tid.

14.00-15.00 Moderna Museet, Annika Gunnarsson, intendent berättar om samlingsrummet med verket Ett eget rum, tusen bibliotek av Kajsa Dahlberg 2006 som presenteras tillsammans med konstnärer som Siri Derkert, Ann-Charlott Johannesson, Anna Riwkin och Lena Cronqvist.
I arbetet med verket har Kajsa Dahlberg lånat och gått igenom samtliga upplagor av Virginia Woolfs feministiska klassiker Ett eget rum /A Room of One’s Own från 1929, (i svensk översättning av Jane Lundblad 1958) som varit tillgängliga på svenska bibliotek.
Samtliga kommentarer och understrykningar som läsare gjort i dessa exemplar har sammanförts i en artist book. Verket lyfter fram möjligheten för det egna subjektet att skapa sig någon form av frihet, både i förhållande till andras berättelser och till ekonomiska system.

15.15-16.00 Nationalmuseum, Linda Hinners, intendent och Anna Jansson kommunikatör om kvinnliga skulptörer och crowd sourcing.
Under 2020 arbetar Nationalmuseum med crowd sourcing för att få in mer kunskap om kvinnliga skulptörer. Kvinnliga skulptörer fanns i ett stort antal och var populära i det sena 1800-talet och tidigt 1900-tal – men det är ett fåtal av deras verk som återfinns i de offentliga institutionerna.
Genom att ta hjälp av allmänheten hoppas museet få kunskap om verk av de kvinnliga skulptörerna i privatsamlingar men också fördjupad kunskap om konstnärernas levnadsvillkor.
16.00 Mingel i caféet och reserverat drinkbord.

Anmälan senast 20 mars: rebecka.wigh-abrahamsson@uppsala.se
För att delta krävs att du tillhör ett medlemsmuseum eller att du privat är medlem i Genus i museer (årsavgift 150 kr, student 50 kr