Måndag 27 april kl. 10-11 via digital länk efter föranmälan.

På grund av rådande läge med Covid-19 kommer inte ett fysiskt årsmöte hållas för föreningen Genus i museer i år, istället har styrelsen valt att kalla till ett digitalt årsmöte.

Föreningen Genus i museer bjuder in till årsmöte. Under mötet kommer föreningens verksamhet det senaste året att behandlas.

Anmälan till: azmara.nigusse@shm.se senast tors 23 april