Medlemsdag 31 mars i Göteborg

Medlemsdag 31 mars i Göteborg

Medlemsdag 31 mars i Göteborg

Museet och Havet: att skapa nya narrativ och samarbeten med genus i fokus

Välkommen till en fullspäckad halvdag på tema havet i Göteborg. Vi besöker Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs naturhistoriska museum. Temadagen är öppen för både medlemmar och personer och institutioner som är nyfikna på föreningen, men som ännu inte blivit medlemmar.

Bilden är tagen av Agnes Mohlin, från hennes produktion av verket ”portrait of my lover swimming in the sea” där delar av skulpturen sänktes i havet i tre månader.

Anmäl dig och eventuella kostpreferenser till info@genusimuseer.se senast 23 mars.


Program:
12.00-13.00 Lunch på Café ONE på Sjöfartsmuseet Akvariet
13.00-14.15 Panelsamtal
14.30-15.30 Visning i Sjöfartsmuseet Akvariets nya utställningar
15.30-16.00 Promenad eller spårvagn till Göteborgs naturhistoriska museum med take away-kaffe och kaka.
16.00-17.00 Visning i Göteborgs naturhistoriska museums nya basutställningar


Genus i museer bjuder in till en temadag i kuststaden Göteborg där vi vänder oss till havet och undervattenvärlden. I en tid då haven blir varmare, arter dör ut, havsnivåerna stiger och naturkatastroferna blir fler frågar vi:

Vilken roll har museerna som kunskapsförmedlande institutioner?
Hur kan genusbegreppet hjälpa oss att skapa nya narrativ som möter upp med de pågående förändringarna i vår värld?

Temadagen för fram och diskuterar hur museiinstitutioner inom sjöfart, naturhistoria och konst (med fler) kan berätta, förmedla och gestalta historier som har sin utgångspunkt i havet, men också hur museer kan ta ansvar för att skapa nya naturkulturella narrativ där människan är en självklar del av naturen i stället för separerad från den.

Med en genusvetenskaplig utgångspunkt i att klimatförändringar och miljöförstöring inte bara är tekniska problem, utan i lika hög grad sociala och därför i behov av breddade lösningar, vill vi också lyfta perspektiv kring hur olika museiorganisationer kan samarbeta och bygga broar mellan verksamhetsformer.

Temadagen bjuder på ett panelsamtal samt visningar av aktuella utställningar på Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs naturhistoriska museum. Vi får också tid att umgås över lunch och fika.
I panelsamtalet deltar personal från Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs naturhistoriska museum, samt konstnären Agnes Mohlin. Samtalet modereras av Caroline Elgh, konstcurator och doktorand vid Tema Genus, Linköpings universitet.


Portrait of my lover swimming in the sea av Agnes Mohlin

Agnes Mohlin är konstnär, född i Göteborg och sedan 2021 boende i Strömstad. Hon arbetar med skulptur, ofta i avbildande reliefer och assemblage. Tematiskt undersöker hon genom sitt arbete ett myller av relationer; hur världen, samhället och kroppen hänger ihop. Verken kan ses som kroppsliga fragment där handens arbete, tankeprocesserna, materialens agens och organismernas interaktioner samverkar genom olika tider och skeenden.

Sten är ett återkommande material, vilket hon själv beskriver som att ”jag arbetar med själva marken, jordskorpan vi står på”. Vatten är också ett viktigt element för henne. Kalksten skapades i havet genom miljonåriga geologiska förlopp med kalkslam och snäckskal.

I vår tid bryts stenen ur berget av stenindustrin, vars spillsten konstnären tar vara på och använder för att skulptera. Hennes praktik rör sig dock fritt mellan olika tekniker och material, och i hennes verk möter vi också en rad andra uttryck som foto, teckning och readymades.