gim ny logga

Kallelse till årsmöte för Genus i museer 25 april 2023

Kallelse till årsmöte för Genus i museer 25 april 2023
Tid: Tisdag 25 april 2023, kl. 10-11 i samband med Museernas vårmöte.
Plats:
Västerås konstmuseum på Karlsgatan 2, Västerås eller via digital länk.
Anmälan till: azmara.nigusse@shm.se senast fredag 21 april. Ange om du deltar fysiskt eller på länk.

Mingel, lunch och presentation: 11.00-12.30 Tillsammans med den museipedagogiska föreningen FUISM bjuder vi på wraps och frukt.
Fisksätra museum, berättar om sin verksamhet på länk. Med en bas i ett mångkulturellt lokalsamhälle genomförs föreningsdriven verksamhet, forskning om bland annat konstnärliga processer och kunskapsutveckling, stadsutveckling och urban rättvisa.

Program:
10.00-11.00 Årsmöte
11.00-11.15 Kort paus
11.15-12.30 Lunch och föredrag av Fisksätra museum. Tillsammans med föreningen FUISM
12.30 Gemensam promenad till Vårmötets invigning

OBS! Anmälan av ev. matrestriktioner till lunchen ska ske senast 6 april till azmara.nigusse@shm.se, om du deltar på plats.