Medlemsutflykt 15 aug till Skoklosters slott

Medlemsutflykt 15 aug till Skoklosters slott

På måndag 15 augusti besöker vi Skoklosters slott och den nya utställningen Slottsfruar och klostersystrar! Med Annika Williams, en av projektledarna och samlingsintendent på Statens historiska museer.

Anmäl dig till: Azmara.Nigusse@shm.se

Slottsfruar och klostersystrar – kvinnors inflytande och ansvar på Skokloster

I närmare 750 år har kvinnor verkat, haft inflytande och tagit ansvar på Skokloster. Från den slutna kvinnovärlden bakom klostermurar i det medeltida klostret till slottsfruarnas insatser ända fram till 1960-talet. Efter Anna Margareta von Haugwitz kom fler slottsfruar att ge liv till Skoklosters slott – kvinnor som tillförde nätverk, egendomar och ekonomiskt kapital. Flera av dem var också aktiva i samlingarnas utformande och bevarande.

Med fokus på teman som äktenskapets betydelse, socialt ansvarstagande, ledarskap och sökande efter nya kvinnoroller följer vi i spåren av de kvinnor som levt och verkat på Skokloster. En hittills undanskymd historia som nu lyfts fram i ljuset.

Bild inspirerad av Anselm van Hulles porträtt av grevinnan Anna Margareta (född von Haugwitz ) Wrangel (1622-1673) i samband med utställningen Slottsfruar och klostersystrar. Personifierad av Jasmine-Beatrice Hansén och fotograferad på Skoklosters slott i Kungssalen.