Fredag 22 november 15:00 – 16:00

Rebecka Wigh Abrahamsson, curator och intendent för utställningen, samt ordförande i Genus i museer visar The Non-Human Animal – Negotiating bio-relations på Uppsala konstmuseum tillsammans med Elin Stål, pedagog Evolutionsbiologiska museet, Uppsala universitet.
Visning med särskilt fokus på Animal studies som en normkritiska praktik och del av genusfältet.

Åtta internationellt verksamma konstnärer presenterar skulptur och rörlig bild som på olika sätt omförhandlar människans relation till andra arter.

I utställningen ges utrymme för animaliska känslor, lek och empati samt reflektioner kring hur gränsdragningen mellan människa och djur hela tiden förändras. Det kulturella skifte som klimatförändringen medför, där artdöd och påtvingad migration redan sker, uppmanar till ett genuint ekologiskt samspel. Projektet sker i samarbete med Zennströmprofessuren i Climate Change Leadership.


Föranmälan till konstmuseum@uppsala.se Ange Genus i museer.

Bild: Gunnhildur Hauksdóttir, Borderline Human – Milk River Valley