Visning med genusperspektiv av nya Nationalmuseum

Fredag 18 oktober kl 17:00
Förste intendent Margareta Gynning visar de två salar hon ansvarat för i det nya Nationalmuseum, 1870-sekelskiftet 1900.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är nationalmuseum-blå-1024x679.jpg

Gynning berättar om sin forskning på kvinnliga konstnärer, nationalism samt ett nyligen avslutat projekt kring kroppsspråk Transformationer (med Stadsteatern).

OBS! Föranmälan till anna.jansson@nationalmuseum.se
Endast för medlemmar i Genus i museer.

Alla som arbetar vid någon av föreningens medlemsinstitutioner räknas som medlemmar.
Kontakta oss för individuellt medlemskap på info@genusimuseer.se