Projektet Myter och Verkligheter – En Lesbisk Odyssé söker mentor till konstnärligt ungdomsprogram med ickenormativ historieskrivning:

 

Vi söker professionella konstnärer, musiker, författare eller motsvarande inom konstnärlig verksamhet med anknytning till Norrland och/eller Sápmi.
Uppdraget är att genomföra ett verk utifrån projektets tematik samt vara mentor och handleda en grupp lesbiska/queera ungdomar i deras skapande.
Mentorernas och mentorsgruppernas verk kommer cureras till en turnerande utställning.

 

OM PROJEKTET MYTER OCH VERKLIGHETER – EN LESBISK ODYSSÉ
Projektet drivs av föreningen Lesbisk Makt och arbetar med lesbisk historia och nutid i de norra länen. Genom historisk och samtida research, ett kringresande lesbiskt museum och ett konstnärligt mentorsprogram ska projektet ge lesbiska och queera ungdomar ökat tolkningsföreträde i historieskrivningen, strategier att leva ett gott liv och verktyg att uttrycka sig konstnärligt.

 

OM MENTORSPROGRAMMET
Deltagarna är i åldrarna 15-25 år med erfarenhet av att arbeta med konst/konstnärliga uttryck. I mentorsrollen ingår att stötta ungdomarna i ickenormativ historieskrivning, deras uttryck, samt att handleda alla i din mentorsgrupp till färdiga verk. Mentorsprogrammet inleds med en startträff och slutar med en avslutningsträff. Tiden däremellan bygger mentorsrelationen främst på kontakt via på Skype/telefon.
Under startträffen håller du som mentor en workshop utifrån din praktik för deltagarna.

 

UPPDRAGETS OMFATTNING
Uppdraget börjar i maj 2018 och sträcker sig över cirka 14 månader och innebär totalt 5 veckors heltid för mentorskapet. Därutöver erhåller du arvode för genomförande av eget verk.

 

ARVODE: för uppdraget som mentor erhåller du fem veckors heltids ersättning på 58.000 SEK inklusive moms på faktura.
ARVODE: för genomförande av eget verk a´30.000 SEK på faktura.

 

MERITERANDE
Att i din konst ha berört frågor om sexualitet, identitet, Norrland, historiska perspektiv.
Egna erfarenheter av att rasifieras.
Pedagogisk erfarenhet och/eller annat arbete med barn och unga.
Konstnärlig utbildning på högskola/universitet eller motsvarande hög utbildning inom ditt område (exempelvis Samernas utbildningscentrum, Järnakademien etc).

 

ANSÖK
innan 9 mars 2018, kl. 24:00.
Skicka CV samt personligt brev till odysse@lesbiskmakt.nu

 

Kontakt och mer information
Vilda Kvist – curator: vilda@lesbiskmakt.nu

 

Läs mer om projektet på https://www.facebook.com/lesbiskodysse