Målning från Göteborgs konstmusem

Hur visar vi våra samlingar normkritiskt?

En stor del av att arbeta med normkritik på ett museum handlar om hur en kan visa sina samlingar. Ibland kan det kännas som att föremålen en har att tillgå är bärare av äldre tiders normer och värderingar, som inte har så många perspektiv eller ingångar att bjuda på.

Målning från Göteborgs konstmusem

Men är det verkligen så? Och även om det nu skulle vara så, måste vi berätta den normativa historien för det?

På Göteborgs konstmuseum jobbar pedagogerna aktivt med normkritik. Under den här visningen får du följa med genom en konsthistoria betraktad av queera ögon. Här finns både lätta svar och svåra frågor, du får mer än gärna ställa egna.

Vi undersöker hur en kan närma sig ett äldre material med dagens värderingar, spårar normbrytande i historien och riktar strålkastarna mot det normföljande vi själva bidrar till.

Kom och se mer – se queer!

Plats: Göteborgs konstmuseum
Datum: 7/12
Tid: 15:30-16:30
Max 35 personer

Anmälan till:
linda.noreen@kultur.goteborg.se
Senast på torsdag 6/12
Alla som arbetar vid någon av föreningens medlemsinstitutioner räknas som medlemmar.

Kontakta oss för individuellt medlemskap på info@genusimuseer.se
Eller anmäl och betala medlemskapet (med swish) på plats innan visningen.