nationalmuseum

Visning av nya Nationalmuseum ur ett genusperspektiv torsdagen 15 november kl 17:00

Margareta Gynning är feministisk forskare på Nationalmuseum och en av de intendenter som ansvarat för de nya samlingspresentationerna när Nationalmuseum återöppnat efter fem års renovering. Visningen utgår ifrån två salar i museet som innehåller konst från ca 1870-1910. Gynning fokuserar på frågor kring kosmopolitism, konstnärsrollen med fokus på kvinnor och nationalism kring sekelskiftet 1900.

nationalmuseumUppsamling:
Vi möts på plan fyra i den turkosa salen.
Nationalmuseum, Södra Blasieholmshamnen, Stockholm

Begränsat antal platser, anmäl dig till: info@genusimuseer.se
Alla som arbetar vid någon av föreningens medlemsinstitutioner räknas som medlemmar.

Kontakta oss för individuellt medlemskap på info@genusimuseer.se