Vad är Genus i museer?

Genus i museer är en förening öppen för alla med intresse för genusfrågor i museers verksamheter.

Mer om föreningen

 • Vi engagerar museer och museimedarbetare över hela landet. Föreningens huvudsyfte är att stötta, inspirera och erbjuda samarbete och kompetensutveckling kring genusfrågor.
 • Vi vill skapa tillfällen för möten och diskussioner museimedarbetare emellan.
 • Vi omvärldsbevakar aktiviteter med genusfokus och tipsar våra medlemmar via e-post och Facebook.
 • Vi ordnar kostnadsfria medlemsträffar några gånger per år i olika delar av landet, erbjuder medlemsresor samt bevakar och deltar i stora konferenser och möten, exempelvis Riksförbundet Sveriges museers vårmöte.

Digital fredagsfika under juni

på Facebook

Nyhetsbrev Föreningen Genus i Museer 27 maj 2020Vårens aktiviteter fick strykas så vid vårt senaste styrelsemöte valde vi att satsa på några digitala aktiviteter inför sommaren. För att vi ska hinna se varandra lite samt sätta fart på vår Facebookgrupp för medlemmar, som kan fungera som en mötesplats och rum för nätverkande och stöd. Fredagsfika…

Läs mer om Digital fredagsfika under juni...

Kallelse till årsmöte i föreningen Genus i museer

på Digitalt årsmöte

Måndag 27 april kl. 10-11 via digital länk efter föranmälan. På grund av rådande läge med Covid-19 kommer inte ett fysiskt årsmöte hållas för föreningen Genus i museer i år, istället har styrelsen valt att kalla till ett digitalt årsmöte. Föreningen Genus i museer bjuder in till årsmöte. Under mötet kommer föreningens verksamhet det senaste…

Läs mer om Kallelse till årsmöte i föreningen Genus i museer...

Medlemsdag 27 mars i Stockholm

på Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna museet och Nationalmuseum

Konstnärssubjektet och kollektivet Skapande och självbild Genus i museer bjuder in till en medlemsdag för kollegialt utbyte med studiebesök i Stockholm och presentationer i samarbete med Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna Museet och Nationalmuseum. Dagen är kostnadsfri, och vi kommer att promenera och åka kollektivt mellan de olika museerna och deltagarna betalar själva för förtäring. 10.00-11.00…

Läs mer om Medlemsdag 27 mars i Stockholm...

Medlemsvisning på Uppsala konstmuseum: The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations

på Uppsala konstmuseum

Fredag 22 november 15:00 – 16:00 Rebecka Wigh Abrahamsson, curator och intendent för utställningen, samt ordförande i Genus i museer visar The Non-Human Animal – Negotiating bio-relations på Uppsala konstmuseum tillsammans med Elin Stål, pedagog Evolutionsbiologiska museet, Uppsala universitet. Visning med särskilt fokus på Animal studies som en normkritiska praktik och del av genusfältet. Åtta…

Läs mer om Medlemsvisning på Uppsala konstmuseum: The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations...

Visning med genusperspektiv av nya Nationalmuseum

på Nationalmuseum

Fredag 18 oktober kl 17:00 Förste intendent Margareta Gynning visar de två salar hon ansvarat för i det nya Nationalmuseum, 1870-sekelskiftet 1900. Gynning berättar om sin forskning på kvinnliga konstnärer, nationalism samt ett nyligen avslutat projekt kring kroppsspråk Transformationer (med Stadsteatern). OBS! Föranmälan till anna.jansson@nationalmuseum.se Endast för medlemmar i Genus i museer. Alla som arbetar…

Läs mer om Visning med genusperspektiv av nya Nationalmuseum...

Hur kan vi arbeta med genus på museum och konstinstitutioner?

på Kulturen i Lund

Möt föreningen Genus i museer på Kulturen i Lund! 3 maj kl. 9.45 -12.00 Genus i museer bjuder in till en vårträff på Kulturen i Lund, tillfället är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är intresserad av eller yrkesverksam inom konst, kultur och/eller kulturarvssektorn. Föreningen är till för museer och museimedarbetare över hela landet….

Läs mer om Hur kan vi arbeta med genus på museum och konstinstitutioner?...

Kallelse till årsmöte i föreningen Genus i museer

på Jamtli, Östersund

Kallelse till årsmöte i föreningen Genus i museer på tisdagen 9 april kl. 10-12 i Grändateljén som ligger i Jamtli, Friluftsmuseet. Ingång via huvudentrén och sedan på friluftsmuseets område. Föreningen Genus i museer bjuder in till årsmöte. Under mötet kommer föreningens verksamhet det senaste året att behandlas samt kommande aktiviteter presenteras. Föreningen bjuder på fika….

Läs mer om Kallelse till årsmöte i föreningen Genus i museer...

Boksläpp för Gender and Heritage. Performance, Place and Politics

på Hallwylska museet

Föreningen Genus i Museer välkomnar alla till ett öppet boksläpp och samtal på Hallwylska museet i Stockholm den 27 mars, kl 17-19. Boken Gender and Heritage. Performance, Place and Politics , (2018) Grahn, W and Wilson R (red.)  presenteras av åtta av författarna, där de berättar om boken och tillfälle ges att ställa frågor och…

Läs mer om Boksläpp för Gender and Heritage. Performance, Place and Politics...

En kvinnas röst – Medlemsvisning på Hallwylska museet

på Hallwylska museet

Tisdag 19 mars kl. 16.00 besöker vi Hallwylska museet i Stockholm och den nya utställningen kring kvinnors kamp för lika rättigheter under sekelskiftet 1900. Följ med Intendenten Sofia Nestor som berättar om Ebba von Eckermann och de möjligheter som fanns för kvinnor att påverka och vinna inflytande kring sekelskiftet 1900. Hör om en politisk pionjär…

Läs mer om En kvinnas röst – Medlemsvisning på Hallwylska museet...
Arkiverade aktiviteter

Bli medlem!

Enskilda medlemmar betalar en avgift på 150:-/år och för institutionella medlemmar (enskilda museer, konsthallar och kulturinstutitioner) kostar det 500:-/år.

Maila till info@genusimuseer.se med uppgift om namn, adress, e-post och arbetsplats. Du får nyhetsbrev och kan delta i de studiebesök och andra program som ordnas.

Instutionella medlemmar

 • Arbetets museum
 • Bohusläns museum
 • Eskilstuna konstmuseum
 • Göteborgs konstmuseum
 • Göteborgs stadsmuseum
 • Hallands konstmuseum
 • Härjedalens Fjällmuseum
 • Historiska museet
 • Jönköpings länsmuseum
 • Kulturparken Småland
 • Länsmuseet Gävleborg
 • Livrustkammaren
 • Mjellby konstmuseum
 • Nationalmuseum
 • Nobelmuseet
 • Nobelmuseet i Karlskoga
 • Norrköpings Stadsmuseum
 • Norrtälje museum
 • Prins Eugens Waldemarsudde
 • Postmuseum
 • Rydals museum
 • Röhsska museet
 • Scenkonstmuseet
 • Sjöfartsmuseet Akvariet
 • Skellefteå museum
 • Skövde Kulturhus
 • Stadsmuseet Stockholm
 • Statens Maritima museer
 • Stiftelsen Skansen
 • Sundsvalls museum
 • Svenska skoindustrimuseet
 • Tekniska museet
 • Thielska galleriet
 • Upplandsmuseet
 • Världskulturmuseet
 • Västerås museer

Styrelse 2020/2021

Ordförande
Rebecka Wigh Abrahamsson
Uppsala Konstmuseum
Uppsala

Ledamöter

 • Jens Fahlström, Sjöfartsmuseet Akvariet (Göteborg)
 • Alexander Kateb, Nationalmuseum (Stockholm)
 • Johan Linder, Enköpings museum (Enköping)
 • Azmara Nigusse, Hallwylska museet/Statens historiska museer (Stockholm)
 • Renée Göthberg, Göteborgs Naturhistoriska museum (Göteborg)

Suppleanter

 • Torun Ekstrand, Konst i Blekinge
 • Elisa Rossholm, konstvetare och fristående forskare