Vad är Genus i museer?

Genus i museer är en förening öppen för alla med intresse för genusfrågor i museers verksamheter.

Mer om föreningen

 • Vi engagerar museer och museimedarbetare över hela landet. Föreningens huvudsyfte är att stötta, inspirera och erbjuda samarbete och kompetensutveckling kring genusfrågor.
 • Vi vill skapa tillfällen för möten och diskussioner museimedarbetare emellan.
 • Vi omvärldsbevakar aktiviteter med genusfokus och tipsar våra medlemmar via e-post och Facebook.
 • Vi ordnar kostnadsfria medlemsträffar några gånger per år i olika delar av landet, erbjuder medlemsresor samt bevakar och deltar i stora konferenser och möten, exempelvis Riksförbundet Sveriges museers vårmöte.

Öppen visning av Tro, hopp och kärlek – med genusperspektiv!

på Upplandsmuseet, Uppsala.

Välkomna till Upplandsmuseet för en visning av utställningen “Tro, hopp och kärlek” ur genusperspektiv! Visningen ges av Genus i museers ordförande Eva Hult och är ett samarbete med föreningen Genus i museer. Plats: Upplandsmuseet, samling i utställningen. Datum: 2/6 Tid: 15:00-15:30 Pris: Gratis Läs mer om utställningen på Upplandsmuseets hemsida: http://www.upplandsmuseet.se/utstallningar/tro-hopp-och-karlek/ Här hittar du Upplandsmuseets…

Läs mer om Öppen visning av Tro, hopp och kärlek – med genusperspektiv!...

Medlemsaktivitet Scenkonstmuseet!

på Scenkonstmuseet, Stockholm

Genus i museers medlemmar hälsas mycket välkomna till ett spännande besök på det nya Scenkonstmuseet i Stockholm! (foto: Jeanette Hägglund, Scenkonstmuseet) Vi träffas i entrén på museet 12 maj 2017 kl 14. Vi kommer få träffa programansvarig Malin Karlsson som inleder med att berätta om museets långsiktiga arbete med genusfrågor. Därefter ger Clara Åhlvik, curator,…

Läs mer om Medlemsaktivitet Scenkonstmuseet!...
Arkiverade aktiviteter

Bli medlem!

Enskilda medlemmar betalar en avgift på 150:-/år och för institutionella medlemmar (museer) kostar det 500:-/år.

Maila till info@genusimuseer.se med uppgift om namn, adress, e-post och arbetsplats. Du får nyhetsbrev och kan delta i de studiebesök och andra program som ordnas.

Instutionella medlemmar

 • Arbetets museum
 • Arkitektur- och designcentrum
 • Armémuseum
 • Bohusläns museum
 • Dalarnas museum
 • Eskilstuna konstmuseum
 • Göteborgs konstmuseum
 • Göteborgs stadsmuseum
 • Gotlands museum
 • Hallands konstmuseum
 • Hallwylska museet
 • Halmens Hus
 • Härjedalens Fjällmuseum
 • Historiska museet
 • Jönköpings länsmuseum
 • Kulturparken Småland
 • Kvinnohistoriskt museum
 • Länsmuseet Gävleborg
 • Livrustkammaren
 • Malmö museer
 • Murberget
 • Nationalmuseum
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Nobelmuseet
 • Nobelmuseet i Karlskoga
 • Nordiska museet
 • Norrköpings Stadsmuseum
 • Norrtälje museum
 • Postmuseum
 • Riksutställningar
 • Rydals museum
 • Scenkonstmuseet
 • Sjöfartsmuseet Akvariet
 • Skellefteå museum
 • Skoklosters slott
 • Skövde Kulturhus
 • Stadsmuseet Stockholm
 • Statens Maritima museer
 • Stiftelsen Skansen
 • Stockholms länsmuseum
 • Strindbergsmuseet
 • Sundsvalls museum
 • Svenska skoindustrimuseet
 • Sveriges fängelsemuseum
 • Sveriges Järnvägsmuseum
 • Thielska galleriet
 • Upplandsmuseet
 • Världskulturmuseet
 • Västerbottens museum

Styrelse 2017/2018

Ordförande
Eva Hult
Sjöhistoriska museet/Statens Maritima Museer
Stockholm

Ledamöter

 • Malin Grundberg, LSH/Livrustkammaren (Stockholm)
 • Jennie Forsberg, Kvinnohistoriskt museum (Umeå)
 • Malin Jogmark, Marinmuseum/Statens Maritima Museer (Karlskrona)
 • Jens Fahlström, Sjöfartsmuseet Akvariet (Göteborg)
 • Johan Linder, Enköpings museum (Enköping)
 • Emelie Zachrisson, Göteborg Stadsmuseum (Göteborg)

Suppleanter

 • Emelie Arendorff, Göteborgs konstmuseum (Göteborg)
 • Patrik Steorn, Thielska galleriet (Stockholm)