Vad är Genus i museer?

Genus i museer är en förening öppen för alla med intresse för genusfrågor i museers verksamheter.

Mer om föreningen

 • Vi engagerar museer och museimedarbetare över hela landet. Föreningens huvudsyfte är att stötta, inspirera och erbjuda samarbete och kompetensutveckling kring genusfrågor.
 • Vi vill skapa tillfällen för möten och diskussioner museimedarbetare emellan.
 • Vi omvärldsbevakar aktiviteter med genusfokus och tipsar våra medlemmar via e-post och Facebook.
 • Vi ordnar kostnadsfria medlemsträffar några gånger per år i olika delar av landet, erbjuder medlemsresor samt bevakar och deltar i stora konferenser och möten, exempelvis Riksförbundet Sveriges museers vårmöte.

Kallelse till årsmöte i föreningen Genus i museer

på Digitalt

Tisdag 27 april kl. 10-11 via digital länk efter föranmälan. På grund av rådande läge med Covid-19 kommer inte ett fysiskt årsmöte hållas för föreningen Genus i museer i år, istället har styrelsen valt att kalla till ett digitalt årsmöte i samband med museernas vårmöte. Föreningen Genus i museer bjuder in till årsmöte. Under mötet…

Läs mer om Kallelse till årsmöte i föreningen Genus i museer...

Fredagssamtal om demokrati, social hållbarhet och museer

på Zoom

16 april, kl. 13 sänder vi ett digitalt fredagssamtal via Zoom. Sedan museilagen trädde i kraft för ett par år sedan har museer i Sverige ett uttalat uppdrag att bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Med andra ord ska museerna främja och stärka demokratins byggstenar. Uppdraget förpliktigar…

Läs mer om Fredagssamtal om demokrati, social hållbarhet och museer...

Fredagsvisning – Vem syns i samlingarna?

på Facebook

Fredag 19 mars kl. 15.00-15.45 på Facebook med Blekinge museum. Genus och representativitet i Blekinge museums samlingar. Vem syns i ett länsmuseums samlingar? Och varför har det blivit så? Christoffer Sandahl, samlingschef på Blekinge museum, ger några perspektiv: från länsmuseets barndom och bevarandet av den försvinnande allmogekulturen till insamling och inkludering i dagens komplexa museivärld….

Läs mer om Fredagsvisning – Vem syns i samlingarna?...

Nyhetsbrev Genus i Museer: Save the date!

Hoppas att alla haft en bra start på året, trots den pågående pandemin. Genus i Museer fortsätter i vår med digitala programaktiviteter för medlemmar. Fredag 19 mars är det dags för en ny fredagsvisning. Den sänds i föreningens Facebook-grupp för medlemmar. Kom ihåg att ni måste svara på frågorna för att kunna släppas in i…

Läs mer om Nyhetsbrev Genus i Museer: Save the date!...

Digital fredagsfika under juni

på Facebook

Nyhetsbrev Föreningen Genus i Museer 27 maj 2020Vårens aktiviteter fick strykas så vid vårt senaste styrelsemöte valde vi att satsa på några digitala aktiviteter inför sommaren. För att vi ska hinna se varandra lite samt sätta fart på vår Facebookgrupp för medlemmar, som kan fungera som en mötesplats och rum för nätverkande och stöd. Fredagsfika…

Läs mer om Digital fredagsfika under juni...

Kallelse till årsmöte i föreningen Genus i museer

på Digitalt årsmöte

Måndag 27 april kl. 10-11 via digital länk efter föranmälan. På grund av rådande läge med Covid-19 kommer inte ett fysiskt årsmöte hållas för föreningen Genus i museer i år, istället har styrelsen valt att kalla till ett digitalt årsmöte. Föreningen Genus i museer bjuder in till årsmöte. Under mötet kommer föreningens verksamhet det senaste…

Läs mer om Kallelse till årsmöte i föreningen Genus i museer...

Medlemsdag 27 mars i Stockholm

på Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna museet och Nationalmuseum

Konstnärssubjektet och kollektivet Skapande och självbild Genus i museer bjuder in till en medlemsdag för kollegialt utbyte med studiebesök i Stockholm och presentationer i samarbete med Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna Museet och Nationalmuseum. Dagen är kostnadsfri, och vi kommer att promenera och åka kollektivt mellan de olika museerna och deltagarna betalar själva för förtäring. 10.00-11.00…

Läs mer om Medlemsdag 27 mars i Stockholm...

Medlemsvisning på Uppsala konstmuseum: The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations

på Uppsala konstmuseum

Fredag 22 november 15:00 – 16:00 Rebecka Wigh Abrahamsson, curator och intendent för utställningen, samt ordförande i Genus i museer visar The Non-Human Animal – Negotiating bio-relations på Uppsala konstmuseum tillsammans med Elin Stål, pedagog Evolutionsbiologiska museet, Uppsala universitet. Visning med särskilt fokus på Animal studies som en normkritiska praktik och del av genusfältet. Åtta…

Läs mer om Medlemsvisning på Uppsala konstmuseum: The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations...

Visning med genusperspektiv av nya Nationalmuseum

på Nationalmuseum

Fredag 18 oktober kl 17:00 Förste intendent Margareta Gynning visar de två salar hon ansvarat för i det nya Nationalmuseum, 1870-sekelskiftet 1900. Gynning berättar om sin forskning på kvinnliga konstnärer, nationalism samt ett nyligen avslutat projekt kring kroppsspråk Transformationer (med Stadsteatern). OBS! Föranmälan till anna.jansson@nationalmuseum.se Endast för medlemmar i Genus i museer. Alla som arbetar…

Läs mer om Visning med genusperspektiv av nya Nationalmuseum...

Hur kan vi arbeta med genus på museum och konstinstitutioner?

på Kulturen i Lund

Möt föreningen Genus i museer på Kulturen i Lund! 3 maj kl. 9.45 -12.00 Genus i museer bjuder in till en vårträff på Kulturen i Lund, tillfället är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är intresserad av eller yrkesverksam inom konst, kultur och/eller kulturarvssektorn. Föreningen är till för museer och museimedarbetare över hela landet….

Läs mer om Hur kan vi arbeta med genus på museum och konstinstitutioner?...
Arkiverade aktiviteter

Bli medlem!

Enskilda medlemmar betalar en avgift på 150:-/år och för institutionella medlemmar (enskilda museer, konsthallar och kulturinstutitioner) kostar det 500:-/år.

Maila till info@genusimuseer.se med uppgift om namn, adress, e-post och arbetsplats. Du får nyhetsbrev och kan delta i de studiebesök och andra program som ordnas.

Instutionella medlemmar

 • Arbetets museum
 • Bohusläns museum
 • Eskilstuna konstmuseum
 • Göteborgs konstmuseum
 • Göteborgs stadsmuseum
 • Hallands konstmuseum
 • Härjedalens Fjällmuseum
 • Historiska museet
 • Jönköpings länsmuseum
 • Kulturparken Småland
 • Länsmuseet Gävleborg
 • Livrustkammaren
 • Mjellby konstmuseum
 • Nationalmuseum
 • Nobelmuseet
 • Nobelmuseet i Karlskoga
 • Norrköpings Stadsmuseum
 • Norrtälje museum
 • Prins Eugens Waldemarsudde
 • Postmuseum
 • Rydals museum
 • Röhsska museet
 • Scenkonstmuseet
 • Sjöfartsmuseet Akvariet
 • Skellefteå museum
 • Skövde Kulturhus
 • Stadsmuseet Stockholm
 • Statens Maritima museer
 • Stiftelsen Skansen
 • Sundsvalls museum
 • Svenska skoindustrimuseet
 • Tekniska museet
 • Thielska galleriet
 • Upplandsmuseet
 • Världskulturmuseet
 • Västerås museer

Styrelse 2020/2021

Ordförande
Rebecka Wigh Abrahamsson
Uppsala Konstmuseum
Uppsala

Ledamöter

 • Jens Fahlström, Sjöfartsmuseet Akvariet (Göteborg)
 • Alexander Kateb, Nationalmuseum (Stockholm)
 • Johan Linder, Enköpings museum (Enköping)
 • Azmara Nigusse, Hallwylska museet/Statens historiska museer (Stockholm)
 • Renée Göthberg, Göteborgs Naturhistoriska museum (Göteborg)

Suppleanter

 • Torun Ekstrand, Konst i Blekinge
 • Elisa Rossholm, konstvetare och fristående forskare