Vad är Genus i museer?

Genus i museer är en förening öppen för alla med intresse för genusfrågor i museers verksamheter.

Mer om föreningen

 • Vi engagerar museer och museimedarbetare över hela landet. Föreningens huvudsyfte är att stötta, inspirera och erbjuda samarbete och kompetensutveckling kring genusfrågor.
 • Vi vill skapa tillfällen för möten och diskussioner museimedarbetare emellan.
 • Vi omvärldsbevakar aktiviteter med genusfokus och tipsar våra medlemmar via e-post och Facebook.
 • Vi ordnar kostnadsfria medlemsträffar några gånger per år i olika delar av landet, erbjuder medlemsresor samt bevakar och deltar i stora konferenser och möten, exempelvis Riksförbundet Sveriges museers vårmöte.

Visa normen! – Medlemsvisning på Göteborgs konstmuseum

på Göteborgs konstmuseum

Hur visar vi våra samlingar normkritiskt? En stor del av att arbeta med normkritik på ett museum handlar om hur en kan visa sina samlingar. Ibland kan det kännas som att föremålen en har att tillgå är bärare av äldre tiders normer och värderingar, som inte har så många perspektiv eller ingångar att bjuda på….

Läs mer om Visa normen! – Medlemsvisning på Göteborgs konstmuseum...

Visning av nya Nationalmuseum ur ett genusperspektiv

på Nationalmuseum

Visning av nya Nationalmuseum ur ett genusperspektiv torsdagen 15 november kl 17:00 Margareta Gynning är feministisk forskare på Nationalmuseum och en av de intendenter som ansvarat för de nya samlingspresentationerna när Nationalmuseum återöppnat efter fem års renovering. Visningen utgår ifrån två salar i museet som innehåller konst från ca 1870-1910. Gynning fokuserar på frågor kring…

Läs mer om Visning av nya Nationalmuseum ur ett genusperspektiv...
Arkiverade aktiviteter

Bli medlem!

Enskilda medlemmar betalar en avgift på 150:-/år och för institutionella medlemmar (enskilda museer, konsthallar och kulturinstutitioner) kostar det 500:-/år.

Maila till info@genusimuseer.se med uppgift om namn, adress, e-post och arbetsplats. Du får nyhetsbrev och kan delta i de studiebesök och andra program som ordnas.

Instutionella medlemmar

 • Arbetets museum
 • Arkitektur- och designcentrum
 • Armémuseum
 • Bohusläns museum
 • Dalarnas museum
 • Eskilstuna konstmuseum
 • Göteborgs konstmuseum
 • Göteborgs stadsmuseum
 • Gotlands museum
 • Hallands konstmuseum
 • Hallwylska museet
 • Halmens Hus
 • Härjedalens Fjällmuseum
 • Historiska museet
 • Jönköpings länsmuseum
 • Kulturparken Småland
 • Kvinnohistoriskt museum
 • Länsmuseet Gävleborg
 • Livrustkammaren
 • Malmö museer
 • Murberget
 • Nationalmuseum
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Nobelmuseet
 • Nobelmuseet i Karlskoga
 • Nordiska museet
 • Norrköpings Stadsmuseum
 • Norrtälje museum
 • Postmuseum
 • Riksutställningar
 • Rydals museum
 • Scenkonstmuseet
 • Sjöfartsmuseet Akvariet
 • Skellefteå museum
 • Skoklosters slott
 • Skövde Kulturhus
 • Stadsmuseet Stockholm
 • Statens Maritima museer
 • Stiftelsen Skansen
 • Stockholms länsmuseum
 • Strindbergsmuseet
 • Sundsvalls museum
 • Svenska skoindustrimuseet
 • Sveriges fängelsemuseum
 • Sveriges Järnvägsmuseum
 • Thielska galleriet
 • Upplandsmuseet
 • Världskulturmuseet
 • Västerbottens museum

Styrelse 2017/2018

Ordförande
Patrik Steorn
Thielska Galleriet
Stockholm

Ledamöter

 • Jens Fahlström, Sjöfartsmuseet Akvariet (Göteborg)
 • Anna Jansson, Nationalmuseum (Stockholm)
 • Johan Linder, Enköpings museum (Enköping)
 • Azmara Nigusse, Hallwylska museet/Statens historiska museer (Stockholm)
 • Linda Noréen, Röhsska museet (Göteborg)

Suppleanter

 • Emelie Arendorff Runnerström, Göteborgs konstmuseum (Göteborg)
 • Renée Göthberg, Göteborgs Naturhistoriska museum/Västarvet (Göteborg)