Vad är Genus i museer?

Genus i museer är en förening öppen för alla med intresse för genusfrågor i museers verksamheter.

Mer om föreningen

 • Vi engagerar museer och museimedarbetare över hela landet. Föreningens huvudsyfte är att stötta, inspirera och erbjuda samarbete och kompetensutveckling kring genusfrågor.
 • Vi vill skapa tillfällen för möten och diskussioner museimedarbetare emellan.
 • Vi omvärldsbevakar aktiviteter med genusfokus och tipsar våra medlemmar via e-post och Facebook.
 • Vi ordnar kostnadsfria medlemsträffar några gånger per år i olika delar av landet, erbjuder medlemsresor samt bevakar och deltar i stora konferenser och möten, exempelvis Riksförbundet Sveriges museers vårmöte.

Kallelse till årsmöte i föreningen Genus i museer

på Jamtli, Östersund

Kallelse till årsmöte i föreningen Genus i museer på tisdagen 9 april kl. 10-12 i Grändateljén som ligger i Jamtli, Friluftsmuseet. Ingång via huvudentrén och sedan på friluftsmuseets område. Föreningen Genus i museer bjuder in till årsmöte. Under mötet kommer föreningens verksamhet det senaste året att behandlas samt kommande aktiviteter presenteras. Föreningen bjuder på fika….

Läs mer om Kallelse till årsmöte i föreningen Genus i museer...

Boksläpp för Gender and Heritage. Performance, Place and Politics

på Hallwylska museet

Föreningen Genus i Museer välkomnar alla till ett öppet boksläpp och samtal på Hallwylska museet i Stockholm den 27 mars, kl 17-19. Boken Gender and Heritage. Performance, Place and Politics , (2018) Grahn, W and Wilson R (red.)  presenteras av åtta av författarna, där de berättar om boken och tillfälle ges att ställa frågor och…

Läs mer om Boksläpp för Gender and Heritage. Performance, Place and Politics...

En kvinnas röst – Medlemsvisning på Hallwylska museet

på Hallwylska museet

Tisdag 19 mars kl. 16.00 besöker vi Hallwylska museet i Stockholm och den nya utställningen kring kvinnors kamp för lika rättigheter under sekelskiftet 1900. Följ med Intendenten Sofia Nestor som berättar om Ebba von Eckermann och de möjligheter som fanns för kvinnor att påverka och vinna inflytande kring sekelskiftet 1900. Hör om en politisk pionjär…

Läs mer om En kvinnas röst – Medlemsvisning på Hallwylska museet...
Arkiverade aktiviteter

Bli medlem!

Enskilda medlemmar betalar en avgift på 150:-/år och för institutionella medlemmar (enskilda museer, konsthallar och kulturinstutitioner) kostar det 500:-/år.

Maila till info@genusimuseer.se med uppgift om namn, adress, e-post och arbetsplats. Du får nyhetsbrev och kan delta i de studiebesök och andra program som ordnas.

Instutionella medlemmar

 • Arbetets museum
 • Arkitektur- och designcentrum
 • Armémuseum
 • Bohusläns museum
 • Dalarnas museum
 • Eskilstuna konstmuseum
 • Göteborgs konstmuseum
 • Göteborgs stadsmuseum
 • Gotlands museum
 • Hallands konstmuseum
 • Hallwylska museet
 • Halmens Hus
 • Härjedalens Fjällmuseum
 • Historiska museet
 • Jönköpings länsmuseum
 • Kulturparken Småland
 • Kvinnohistoriskt museum
 • Länsmuseet Gävleborg
 • Livrustkammaren
 • Malmö museer
 • Murberget
 • Nationalmuseum
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Nobelmuseet
 • Nobelmuseet i Karlskoga
 • Nordiska museet
 • Norrköpings Stadsmuseum
 • Norrtälje museum
 • Postmuseum
 • Riksutställningar
 • Rydals museum
 • Scenkonstmuseet
 • Sjöfartsmuseet Akvariet
 • Skellefteå museum
 • Skoklosters slott
 • Skövde Kulturhus
 • Stadsmuseet Stockholm
 • Statens Maritima museer
 • Stiftelsen Skansen
 • Stockholms länsmuseum
 • Strindbergsmuseet
 • Sundsvalls museum
 • Svenska skoindustrimuseet
 • Sveriges fängelsemuseum
 • Sveriges Järnvägsmuseum
 • Thielska galleriet
 • Upplandsmuseet
 • Världskulturmuseet
 • Västerbottens museum

Styrelse 2017/2018

Ordförande
Patrik Steorn
Thielska Galleriet
Stockholm

Ledamöter

 • Jens Fahlström, Sjöfartsmuseet Akvariet (Göteborg)
 • Anna Jansson, Nationalmuseum (Stockholm)
 • Johan Linder, Enköpings museum (Enköping)
 • Azmara Nigusse, Hallwylska museet/Statens historiska museer (Stockholm)
 • Linda Noréen, Röhsska museet (Göteborg)

Suppleanter

 • Emelie Arendorff Runnerström, Göteborgs konstmuseum (Göteborg)
 • Renée Göthberg, Göteborgs Naturhistoriska museum/Västarvet (Göteborg)