Kategori: Aktuellt

Medlemsträff Genus i museer

Denna gång är det Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg som bjuder in till en eftermiddag späckad med intressanta samtal om normkritiska perspektiv och genusfrågor. 
Det här händer 13.30 – 14.00 Maskulinitet! Hur är det att vara man och vilka förväntningar finns det kring detta?… 14.00 – 14.45 Sjöfartsmuseet Akvariets publika enhetschef Emma Having om museets arbete med...

8 juni, 20163 juli, 2021

Museerna och den feministiska vågen

Föreningen Genus i museer bjuder in sina medlemmar till ett panelsamtal om feminism och museer. Inför valet var nästan alla partiledare feminister och feministiskt initiativ har numera representation i 13 kommuner runt om i landet. Den feministiska rörelsen har engagerat många och gett både positiva och negativa reaktioner i det omgivande samhället. Många museer har ambitioner...

8 juni, 20163 juli, 2021

Medlemsträff Genus i museer 16 januari 2014

Välkomna på medlemsträff! Vi träffas i entréhallen på Historiska museet och upptäcker sedan utställningarna Vikingar och Sveriges Historia på temat genusperspektiv i historiska utställningar. Malin Grundberg, f.d. Historiska museet, nu Livrustkammaren och Li Kolker, Historiska museet visar och berättar om genusarbetet, bland annat med ungdomar som fokusgrupp, bakom kulisserna med de båda utställningarna. Efter visningen...

8 juni, 20163 juli, 2021

Genus i museer bjuder in till en föreläsning om Queering Sápmi

Queering Sápmi är ett projekt som väckt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Det är det första i världen i sitt slag, ett hbtq-projekt riktat mot ett av världens urfolk. Under föredraget berättar projektledarna Elfrida Bergman och Sara Lindquist om framgångar och motgångar, om motståndet från det samiska samhället mot att två icke-samer bedriver ett...

8 juni, 20163 juli, 2021
  • 1
  • 3
  • 4